Barnevogne

BARNEVOGNe

BARNEVOGNE TEST

MED VAREFAKTAS TEST AF BARNEVOGNE ER BÅDE DIN VIRKSOMHED OG DIG SOM FORÆLDER GARANTERET, AT VOGNEN ER SIKKER I BRUG

Kan styret vippe bagover og vognen klappe sammen? Kan bremsen holde vognen på et skråt underlag? Eller er der huller, hvor små børn kan få fingrene i klemme? Det er vigtige spørgsmål at kunne besvare, hvis man producerer eller importerer barnevogne. Det er derfor en god ide at få lavet en barnevogne test.

Varefakta hjælper dig med at udføre sikre test af barnevogne. Det er nemlig disse barnevogne test, der ligger til grund for, at barnevognen kan kvalitetsmærkes med Varefakta logoet. Når du køber en Varefakta kontrolleret barnevogn til dit barn, er du sikker på, at vognen lever op til lovgivningen og Varefaktas supplerende krav, samt at den har været gennem en række omfattende barnevogne test, hvor både sikkerhed og kvalitet er i fokus.

TEST AF BARNEVOGNE MED VAREFAKTA

Loven stiller ikke krav om, at produkter til børn skal være sikkerhedstestet. Men ifølge produktsikkerheds-loven må der ikke markedsføres usikre varer. Varefakta har supplerende krav til test af barnevogne. Det gør vi for at skabe tryghed og undgå ulykker.

Varefakta udtager Varefakta kontrollerede barnevogne til stikprøvekontrol med det formål at vise, om minimumskravene til vognen er opfyldt, og om der er overensstemmelse mellem deklarationens oplysninger og vognen.

SUNDHEDSSTYRELSEN ANBEFALER VAREFAKTA-KONTROLLERET REGNSLAG TIL DIN BARNEVOGN

I håndbogen Sunde børn – til forældre med børn i alderen 0-2 år anbefaler Sundhedsstyrelsen brugen af Varefaktakontrollerede regnslag. Sunde børn er en nyttig håndbog til forældre til 0-2 årige. Den er lavet af Sundhedsstyrelsen og indeholder dermed de godkendte råd og anbefalinger om det lille barns behov, udvikling og sundhed. Håndbogen udleveres af sundhedsplejersken til nybagte forældre under et af de første besøg, som sundhedsplejersken foretager efter fødslen.

Sundhedsstyrelsen skriver følgende: “Til nogle barnevogne, der har DVN-mærke (Dansk Varefakta Nævn), hører også et godkendt regnslag, der er blevet vurderet og godkendt til at sikre barnet tilstrækkelig luft. Andre regnslag kan ikke anbefales.”

VAREFAKTAS KRAV TIL TEST AF BARNEVOGNE

  • at vognen ikke vælter ved almindelig brug
  • at vognen bliver stående – også på et skråt underlag – når bremsen er slået til
  • at vognen kan klare en regnbyge (hvis ikke skal der følge regnslag med, når du køber barnevognen)
  • at der er frisk luft inde i vognen, hvis den ikke er bygetæt, og du bruger regnslag
  • kontrol af antallet, afstanden og trækstyrke af seleringe i barnevognskassen
  • kontrol af farlige afstande for børn, der kravler ud af barnevognen, f.eks. afstanden mellem barnevognskassen og stellet
  • kontrol af holdbarhed og styrke
  • kontrol af rustbestandigheden
  • barnevogne test for migration af uønskede stoffer.

OVERSIGT OVER BARNEVOGNE MED VAREFAKTA LOGO:

 

Varefakta-deklarationen er en frivillig varedeklaration, så producenter og importører bestemmer selv, om de vil deklarere varerne med Varefakta. Derfor er der også barneVOGNE i handlen uden Varefakta.

Red. 2018.09.18