Den nye økologiforordning

Af Jakob Lindum

Fra d. 1. januar 2022 træder den nye økologiforordning 2018/848 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter i kraft. I forbindelse med den nye økologiforordning, indtræder også gennemførselsforordning 2021/1165 om godkendelse af visse produkter og stoffer til anvendelse i økologisk produktion og udarbejdelse af en liste over disse. Denne gennemførselsforordning erstatter tidligere gennemførselsbestemmelser i forordning 889/2008 og ophæver Rådets Forordning (EF) nr. 834/2007.

Du skal derfor være opmærksom på, at dette ændrer en række ting i forhold til kontrol, produktion og mærkning, hvis du beskæftiger dig med økologi. Vi vil i denne artikel tage fat i nogle af disse ændringer.

NY LISTE OVER IKKE-ØKOLOGISKE LANDBRUGSINGREDIENSER

Listen over de godkendte ikke-økologiske landbrugsingredienser, der skal anvendes i produktion af forarbejdede økologiske fødevarer (Gennemførselsforordning 2021/1165, bilag V, del B), er blevet betragtelig kortere og består udelukkende af disse syv oplistede landbrugsingredienser:

 • Algen Algae Arame (Eisenia bicyclis), uforarbejdet samt varer, der direkte er forbundet med denne alge, og som har undergået en første bearbejdning.
 • Algen Algae Hijiki (Hizikia fusiforme), uforarbejdet samt varer, der direkte er forbundet med denne alge, og som har undergået en første bearbejdning.
 • Barken af træet Pau d’arco Handroanthus impetiginosus (»lapacho«):
  • må kun anvendes i Kombucha og teblandinger.
 • Naturtarme:
  • fra naturlige råmaterialer af animalsk eller vegetabilsk oprindelse.
 • Gelatine:
  • fra andre kilder end svin.
 • Mælkemineralpulver/-væske må kun anvendes til sin sensoriske funktion for helt eller delvist at erstatte natriumklorid.
 • Vilde fisk og vildtlevende akvatiske dyr, uforarbejdet samt produkter fremstillet heraf ved følgende processer:
  • kun fra fiskeri, der er certificeret som bæredygtigt i henhold til en ordning, der anerkendes af den kompetente myndighed i overensstemmelse med principperne i forordning (EU) nr. 1380/2013, i overensstemmelse med del III, punkt 3.1.3.1, litra c), i bilag II til forordning (EU) 2018/848
  • kun når ikke tilgængelig i økologisk akvakultur.

 

I den forbindelse kommer stikkelsbær, passionsfrugt, kakaofedt og kokosolie – for blot at nævne nogle få – ikke længere til at fremgå på listen over ikkeøkologiske landbrugsingredienser, som må anvendes i forbindelse med produktionen af forarbejdede økologiske fødevarer. Den nye liste træder dog først i kraft d. 1. januar 2024, hvilket vil sige, at den gamle liste (Forordning 889/2008, bilag VII) fortsat er gældende indtil da, så man har mulighed for at omlægge sin produktion, hvis man skulle være berørt af disse ændringer.

JORDBRUG OG AKVAKULTUR

Som bekendt skal man angive, hvor landbrugsingredienserne kommer fra når man anvender Den Europæiske Unions logo for økologisk produktion. Ligeledes er det heller ikke en nyhed, at man kan have en økologisk produktion af eksempelvis fisk eller skaldyr. Men hvor det hidtil kun har været muligt at angive ”jordbrug” efter henholdsvis ”EU”, ”ikke-EU” og ”EU/ikke-EU”, er det nu muligt at angive ”akvakultur”. Skulle man have en økologisk produktion af akvakulturprodukter, kan det således angives ”EU-akvakultur” etc.

NYE KRAV TIL NATURLIGE AROMAER

Producerer I fødevarer, hvori der indgår aromaer, og markedsfører dem som økologiske, skal I være opmærksomme på, at der nu fastsættes yderligere krav til hvilke aromaer, der må anvendes i økologisk produktion. Tidligere har kravet lydt, at det kun var tilladt at bruge aromastoffer og aromapræparater i økologiske fødevarer, hvis de var mærket som naturlige. Kravene skærpes nu i forbindelse med den nye forordning.
For at kunne bruge aromaer i sin økologiske produktion, kræves det nu, at aromaerne skal være mærket i overensstemmelse med artikel 16, stk. 2, 3 og 4 i forordning 1334/2008.

Kort fortalt sætter det krav til, at aromaen skal kunne mærkes som naturlig med en henvisning til udgangsmaterialet, hvilket indbefatter, at mindst 95 % af den aromagivende bestanddel er fremstillet af det udgangsmateriale man henviser til. Eksempelvis skal mindst 95 % af den aromagivende bestanddel i ”naturlig hindbæraroma” være fremstillet af hindbær.

På Fødevarestyrelsens hjemmeside findes en henvisning til den nye økologiforordning, samt en længere liste over de væsentlige tilknyttede detailregler i form af delegerede forordninger og gennemførselsforordninger.
Læs mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

HAR DU BRUG FOR HJÆLP TIL AT IMPLEMENTERE ÆNDRINGERNE?

Varefaktas konsulenter sidder klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for rådgivning vedr. den nye økologiforordning eller hvis vi skal udarbejde din mærkning for dig, så den tilpasses de nye regler.
Kontakt os på varefakta@varefakta.dk eller (+45) 45 46 45 00.

Del

Del på facebook
Del på linkedin