Forskrifter for feminine hygiejneprodukter

Hygiejnebind og trusseindlæg

 • Forskriftnummer: VF K7121:2
 • Godkendt: 26. marts 2008
 • Opdateret: UNDER REVISION

Beskrivelse

Forskriften omfatter Varefaktas generelle regler for deklarering, dokumentationskrav, tests og kontrol af hygiejnebind og trusseindlæg.

Varefaktas krav til hygiejnebind og trusseindlæg omfatter bl.a.:

 • sugeevne,
 • overfladens tørhed og
 • opsugningshastighed.

Forskrifterne indeholder information omkring:

 • forskriftens gyldighedsområde,
 • Varefaktas minimumskrav til den pågældende produktgruppe,
 • krav til oplysninger i Varefakta-deklarationen,
 • Varefakta-deklarationens udformning,
 • en række eksempler på udformning af deklarationer med Varefakta-logo,
 • en udspecificering af krav til de enkelte oplysninger,
 • krav til brugsanvisning, hvis dette er relevant for det pågældende produkt samt
 • beskrivelse af Varefaktas obligatoriske stikprøvekontrol af varer med Varefakta-logo samt dertilhørende kontrolresultater og kontrolomkostninger.