Deklaration med Varefakta-mærke

Varedeklarationer mærket med Varefakta, er varer deklareret med Varefaktas mærke og ”Kontrolleret af Varefakta” samt deklareret efter eventuelle Varefakta-krav, som er specificeret i Varefaktas forskrifter.

william-daigneault-zokLvUcShAc-unsplash

Varedeklaration med Varefaktas mærke

Varedeklarationer mærket med Varefakta, er varer deklareret med Varefaktas mærke og ”Kontrolleret af Varefakta” samt deklareret efter eventuelle Varefakta-krav, som er specificeret i Varefaktas forskrifter.

Formålet med denne ydelse er at sikre, at en pågældende vare med en pågældende varedeklaration kan markedsføres og sælges i overensstemmelse med gældende national lovgivning samt EU-lovgivning.

Inden Varefakta påbegynder denne opgave, skal kunden udfylde det til enhver tid gældende specifikationsskema. Password fås ved henvendelse til Varefakta.

Specifikationsskemaet samt den øvrige påkrævede dokumentation, der fremgår af skemaet, fremsendes af kunden til Varefakta for kundens egen regning. Varefakta skal godkende korrekturen inden emballagen trykkes.

Varefakta har som formål, at forbrugerne får korrekte, troværdige og kontrollerede oplysninger på varerne, når de handler. Derfor er stikprøvekontrol obligatorisk for varer med Varefakta-mærket. 

Stikprøvekontrollen er en kerneydelse i Varefaktas koncept. Kontrollen har til formål at vise, om minimumskravene til produktet er opfyldt, og om der er overensstemmelse mellem deklarationens oplysninger og produktet.

Varefakta er eksperter i mærkning og dyrefoderlovgivning

Varefakta er med fra idé, til opstart af varedeklaration og færdig emballage af dit dyrefoder. Vi indsamler alle relevante og lovpligtige informationer fra producenterne, og sikrer, at informationerne på emballagen angives korrekt efter gældende lovgivning om mærkning af dyrefoder i Danmark, Norge og Sverige.

Hvis I skulle stå med noget dyrefoder I ønsker markedsført andetsteds, modtager vi også gerne jeres forespørgsel hertil så vi straks kan undersøge om det skulle være en opgave vi også kan tilbyde vores ekspertise til afhængigt af markedsføringsland.

dyrefoder

Timepris og tidsestimat

Varefaktas timepris 1455 DKK (ekskl. moms).

Tidsestimat: 3,25-4,25 timer.

Varefakta angiver altid tidsforbruget ud fra et estimat, da forskellige faktorer kan have indflydelse på opgavens omfang fx varens kompleksitet, kundens ønske til indhentning af dokumentation, manglende oplysninger ved opgavestart, særregler etc. Tidsestimatet er derfor ikke endegyldigt.

Varefaktas priser og leveringstider

Varefaktas standardbetingelser

Stikprøvekontrol af Varefakta-mærket dyrefoder

Varefakta mener, at forbrugeren har krav på korrekte og troværdige oplysninger. Derfor er stikprøvekontrollen obligatorisk for varer med Varefakta-mærket. 

Stikprøvekontrollen har til formål at vise, om minimumskravene til produktet er opfyldt, og om der er overensstemmelse mellem deklarationens oplysninger og produktet.

Varefakta kan én gang årligt, på akkrediterede laboratorier efter Varefaktas eget valg, foretage stikprøver af varer mærket med Varefakta. 

Varen indkøbes i supermarkedet, analyseres på akkrediterede laboratorier og varens emballage kontrolleres ift. om den stemmer overens med det artwork, som Varefakta senest har godkendt.

STIKPRØVEKONTROL AF DYREFODER OMFATTER BL.A.:
 • Analyse af analytiske bestanddele.
 • Kontrol af fodertilsætningsstoffer.
 • Kontrol af nettovægt og evt. antal i pakning.
 • Kontrol af at emballagens informationer stemmer overens med den seneste deklaration fx efter en opdatering.
 • Varefakta varetager dialog med producent/leverandør ved fund af afvigelser, samt indhenter dokumentation på korrigering for afvigelser, hvis dette er relevant.

Vores kunder siger

"Stikkprøvene Varefakta gjennomfører for oss, gir oss en forsikring om at produktets sammensetning og næringsinnhold er den samme under hele perioden produktet er å finne i butikkhylla og at avtalen mellom REMA 1000 og leverandør etterleves slik avtalt. Det er også med å sikre at at vi hele tiden har merket produktene våre i samsvar med gjeldende regelverk. Det gir våre kunder en trygghet om at produktet de kjøper er i samsvar med det som det utgir seg for via merking og design. Vi benytter resultatet fra kontrollene til dokumentasjon på gjennomførte kontroller av våre egne merkevarer, samt til oppfølging av leverandører som har større eller mindre avvik på stikkprøvekontrollene. Det kan resultere at leverandøren blir ført inn i vår plan for revisjoner fordi vi føler behov for oppfølging fysisk på stedet og det kan være at en leverandør føres på vår plan for oppfølgende vektkontroll.”
Marna Kotte
Kvalitetssjef Egne Merkevarer, REMA 1000 Norge AS
"Hos REMA 1000 lader vi vores egne mærkevarer stikprøvekontrollere af Varefakta. Hermed sikrer vi os, at der altid er overensstemmelse mellem varedeklarationens oplysninger og det produkt som forbrugerne kan købe i vores butikker. Stikprøvekontrollen er fokuseret på områder, hvor risici og behov er størst og vi kan derfor løbende holde os opdateret på om en vare bør opdateres, om der er det korrekte antal i pakken, om forbrugeren får den mængde som de betaler får og om det deklarerede næringsindholdet stemmer overens med det analyserede. Herudover giver det os et overblik over vores leverandørers produkter.”
Gunhild Nørgaard
Chef for Egne Mærkevarer, REMA 1000 A/S

Varefakta varetager deklarationsarbejde for små og store producenter såvel som iværksættere og dagligvarebutikker

Vi kan hjælpe med varedeklarationer til dyrefoder til katte, hunde, fugle, hamstere, etc. – fra griseører til vådfoder. Det skal være nemt for virksomhederne, og trygt for forbrugerne.

Forskrifter

Dyrefoder med Varefakta-mærket har ofte krav, der går ud over lovgivningen – som vi kalder forskrifter. Forskrifter er hermed ofte mere strikse end lovgivningen.

Forskrifterne indeholder information omkring:
 • forskriftens gyldighedsområde,
 • Varefaktas minimumskrav til den pågældende produktgruppe,
 • krav til oplysninger i Varefakta-deklarationen,
 • Varefakta-deklarationens udformning,
 • en række eksempler på udformning af deklarationer med Varefakta-mærke,
 • en udspecificering af krav til de enkelte oplysninger,
 • krav til brugsanvisning, hvis dette er relevant for det pågældende produkt samt
 • beskrivelse af Varefaktas obligatoriske stikprøvekontrol af varer med Varefakta-mærke samt dertilhørende kontrolresultater og kontrolomkostninger.
Varefaktas særkrav til dyrefoder:
 • Varenavn skal anføres i samme synsfelt som Varefakta-mærket.
 • Varens fysiske karakter og/eller tilsand skal anføres: ”Tørfoder”: anføres på dyrefoder med et vandindhold < eller = 14 %, ”Semi-moist”: anføres på dyrefoder med et vandindhold > eller = 14 % og < 60 % og ”Vådfoder”: anføres på dyrefoder med et vandindhold > eller = 60 %.
 • Fremstillingsdato anføres ud fra holdbarhedsdatoen.
 • Deklarationen skal omfatte en opbevaringsanvisning, hvori der anføres, hvordan produktet bør opbevares i den uåbnede og åbnede emballage.
 • Stykantal deklareres for produkter, hvor antallet har betydning for forbrugeren, og hvor antallet ikke umiddelbart kan ses gennem emballagen.

Har du brug for rådgivning, et labeltjek eller andet? Kontakt os i allerede dag.