Deklaration med Varefakta-mærke

Varedeklarationer mærket med Varefakta, er varer deklareret med Varefaktas mærke og ”Kontrolleret af Varefakta” samt deklareret efter eventuelle Varefakta-krav, som er specificeret i Varefaktas forskrifter.

Varefakta sikrer korrekt mærkning af kosttilskud

Varefakta er din garant for, at varedeklarationer på kosttilskud, der er tjekket af Varefaktas konsulenter, kan markedsføres og sælges i overensstemmelse med gældende national lovgivning samt EU-lovgivning.

Varefakta varetager hensynet til forbrugerens sikkerhed samt detailhandlens behov for juridisk korrekt mærkning i forhold til et ofte kompliceret regelsæt. Kosttilskud skal overholde fødevarelovgivningens almindelige regler, samt særlig lovgivning for kosttilskud.

Varedeklarationer mærket med Varefakta, er varer deklareret med Varefaktas logo og ”Kontrolleret af Varefakta” samt deklareret efter eventuelle Varefakta-krav, som er specificeret i Varefaktas forskrifter.

Formålet med denne ydelse er at sikre, at den pågældende vare med den pågældende varedeklaration kan markedsføres og sælges i overensstemmelse med gældende national lovgivning samt EU-lovgivning.

Inden Varefakta påbegynder denne opgave, skal kunden udfylde det til enhver tid gældende specifikationsskema. Password fås ved henvendelse til Varefakta.

Specifikationsskemaet samt den øvrige påkrævede dokumentation, der fremgår af specifikationsskemaet, fremsendes af kunden til Varefakta for kundens egen regning. Varefakta skal godkende korrekturen inden emballagen trykkes.

Kosttilskud

Stikprøvekontrol af Varefakta-mærket kosttilskud

Stikprøvekontrollen har til formål at vise, om minimumskravene til kosttilskuddet er opfyldt, og om der er overensstemmelse mellem deklarationens oplysninger og produktet.

Varefakta analyserer Varefakta-mærket kosttilskud igennem vores stikprøvekontrol. Her tester vi:

  • Om indholdet af de deklarerede stoffer stemmer overens med indholdet i produktet. Her har vi særligt fokus på fedtopløselige vitaminer grundet risiko for ophobning og derved potentiel forgiftning.
  • Uønskede stoffer. Fx cadmium, kviksølv og bly.
 

Varefakta er din garant for, at varedeklarationer på kosttilskud, der er tjekket af Varefaktas konsulenter, kan markedsføres og sælges i overensstemmelse med gældende national lovgivning samt EU-lovgivning. 

Varefakta fungerer som en uvildig 3. part, der sikrer compliance mellem lovgivningen, deklarationen/emballagen og det faktiske produkt.

Timepris og tidsestimat

Varefaktas timepris 1667 DKK (ekskl. moms).

Tidsestimat: 2,25-4,25 timer.

Varefakta angiver altid tidsforbruget ud fra et estimat, da forskellige faktorer kan have indflydelse på opgavens omfang fx varens kompleksitet, kundens ønske til indhentning af dokumentation, manglende oplysninger ved opgavestart, særregler etc. Tidsestimatet er derfor ikke endegyldigt.

Varefaktas priser og leveringstider 

VAREFAKTAs Standardbetingelser 

Forskrifter

Varefakta ønsker at stille krav til kosttilskud. Derfor har vi udarbejdet en forskrift for Varefakta-mærket kosttilskud.

Varer, der bærer Varefaktas mærke har typisk krav, der går ud over lovgivningen – som vi kalder forskrifter. Forskrifter er hermed mere strikse end lovgivningen. 

Forskrifterne indeholder information omkring:
  • forskriftens gyldighedsområde,
  • Varefaktas minimumskrav til den pågældende produktgruppe,
  • krav til oplysninger i Varefakta-deklarationen,
  • Varefakta-deklarationens udformning,
  • en række eksempler på udformning af deklarationer med Varefakta-mærke,
  • en udspecificering af krav til de enkelte oplysninger,
  • krav til brugsanvisning, hvis dette er relevant for det pågældende produkt samt
  • beskrivelse af Varefaktas obligatoriske stikprøvekontrol af varer med Varefakta-mærke samt dertilhørende kontrolresultater og kontrolomkostninger.

Har du brug for rådgivning, et labeltjek eller andet? Kontakt os i allerede dag.