Deklaration med Varefakta-mærke

Varedeklarationer mærket med Varefakta, er varer deklareret med Varefaktas mærke og ”Kontrolleret af Varefakta” samt deklareret efter eventuelle Varefakta-krav, som er specificeret i Varefaktas forskrifter.

DanskVarefakta_28-10-20_28749

Varedeklaration med Varefaktas mærke

Varedeklarationer mærket med Varefakta, er varer deklareret med Varefaktas mærke og ”Kontrolleret af Varefakta” samt deklareret efter eventuelle Varefakta-krav, som er specificeret i Varefaktas forskrifter.

Formålet med denne ydelse er at sikre, at en pågældende vare med en pågældende varedeklaration kan markedsføres og sælges i overensstemmelse med gældende national lovgivning samt EU-lovgivning.

Inden Varefakta påbegynder denne opgave, skal kunden udfylde det til enhver tid gældende specifikationsskema. Password fås ved henvendelse til Varefakta.

Specifikationsskemaet samt den øvrige påkrævede dokumentation, der fremgår af skemaet, fremsendes af kunden til Varefakta for kundens egen regning. Varefakta skal godkende korrekturen inden emballagen trykkes.

Varefakta har som formål, at forbrugerne får korrekte, troværdige og kontrollerede oplysninger på varerne, når de handler. Derfor er stikprøvekontrol obligatorisk for varer med Varefakta-mærket. 

Stikprøvekontrollen er en kerneydelse i Varefaktas koncept. Kontrollen har til formål at vise, om minimumskravene til produktet er opfyldt, og om der er overensstemmelse mellem deklarationens oplysninger og produktet.

Timepris og tidsestimat

Varefaktas timepris 1455 DKK (ekskl. moms).

Varefakta angiver altid tidsforbruget ud fra et estimat, da forskellige faktorer kan have indflydelse på opgavens omfang fx varens kompleksitet, kundens ønske til indhentning af dokumentation, manglende oplysninger ved opgavestart, særregler etc. Tidsestimatet er derfor ikke endegyldigt.

Varefaktas priser og leveringstider

VAREFAKTAs standardbetingelser

Varefakta er eksperter i mærkning og lovgivning indenfor nonfood dagligvarer

Vi er specialister i lovgivning indenfor nonfood dagligvarer fx CLP, detergentforordningen, kosmetikforordningen (kemikalielovgivning) samt lovgivning for fødevarekontaktmaterialer. Vi kan desuden hjælpe med at sikre dokumentation for overholdelse af andre mærkningsordninger, vi vurderer anprisninger og kan indhente oplysninger om emballagens sammensætning.

Varefakta arbejder med alle typer nonfood dagligvarer, som fx vaske- og rengøringsmidler, personlig pleje produkter, husholdningsartikler, sutter og bleer.

DanskVarefakta_Produkter_2729

Varefakta stiller krav til nonfood dagligvarer

For vaske-, rengørings- og opvaskemidler er der ikke krav om fuld deklaration i lovgivningen. Her vil man som oftest se, at indholdsstofferne i produktet er oplyst i overordnede ingrediensgrupper, som fx ’nonioniske tensider’ eller ’zeoliter’. Desuden er der en lang række hjælpestoffer, der slet ikke skal deklareres. Dog skal konserveringsmidler altid oplyses med navn og der er også krav om, at forbrugeren skal kunne se, om et produkt indeholder parfume og enzymer. Hvis et produkt er certificeret efter Varefaktas krav, vil der altid være fuld deklaration på produktet, så der i stedet for blot ’nonioniske tensider’ vil stå fx; ’nonioniske tensider (Laureth-3, Laureth-9)’ og i stedet for blot ’Sæbe’, så vil der fx stå ’Sæbe (Sodium Stearate, Sodium Palmitate)’.

For andre produktgrupper er der slet ikke krav om mærkning af indholdsstoffer eller materialesammensætning. Det gælder fx bleer og fødevarekontaktmaterialer som fryseposer og madpapir, hvor man som forbruger ikke har krav på at få oplyst hvilke materialer, produktet er lavet af. På Varefakta-mærkede produkter vil man altid få oplysninger om materialesammensætning.

DanskVarefakta_Produkter_2646

Varefakta sikrer lovpligtig dokumentation

Vi sikrer, at al lovpligtig dokumentation er til stede, inden vi udarbejder en varedeklaration. Varer med Varefakta-mærke har ofte krav, der går ud over lovgivningen. Disse varer udtages løbende til stikprøvekontrol for at sikre, at produkterne vedvarende holder, hvad de lover.

Varefakta foretager tests i vores eget forbrugerlaboratorium. Eksempelvis tester vi absorption på hygiejnebind, pH på kattegrus og så tæller, måler og vejer vi alle typer nonfoodprodukter. Laboratoriet er rent forbrugerrrettet og ikke akkrediteret. 

Stikprøvekontrol af nonfood dagligvarer

Stikprøvekontrollen har til formål at vise, om minimumskravene til nonfood dagligvarerne er opfyldt, og om der er overensstemmelse mellem deklarationens oplysninger og produktet.

Varefakta tester alle produkter i vores eget forbrugerrettede laboratorie. Her kontrolleres det fx, at kaffefilteret passer til den angivne størrelse kaffetragt og hvor meget væske køkkenrullen kan opsuge.

Varefakta sørger for, at du får det du betaler for. Vi tæller med glæde alle kaffefiltrene, vatpindene, måler rullen med husholdningsfilm eller tester om der er 500 ml i flasken med opvaskemiddel som angivet. Kemiske tests eller andre mere avancerede mekaniske tests, sørger vi for bliver testet af akkrediterede laboratorier.

DanskVarefakta_Produkter_2665

Forskrifter

Nonfood dagligvarer med Varefakta-mærke har ofte krav, der går ud over lovgivningen – som vi kalder forskrifter. Forskrifter er hermed ofte mere strikse end lovgivningen.
Forskrifterne indeholder information omkring:

  • forskriftens gyldighedsområde,
  • Varefaktas minimumskrav til den pågældende produktgruppe,
  • krav til oplysninger i Varefakta-deklarationen,
  • Varefakta-deklarationens udformning,
  • en række eksempler på udformning af deklarationer med Varefakta-mærke,
  • en udspecificering af krav til de enkelte oplysninger,
  • krav til brugsanvisning, hvis dette er relevant for det pågældende produkt samt
  • beskrivelse af Varefaktas obligatoriske stikprøvekontrol af varer med Varefakta-mærke samt dertilhørende kontrolresultater og kontrolomkostninger.

Har du brug for rådgivning, et labeltjek eller andet? Kontakt os i allerede dag.