Labeltjek

Et labeltjek er en gennemgang af en fødevareetikette/-label/-artwork. Varefaktas konsulenter tjekker, at alle obligatoriske mærkningsoplysninger er anført korrekt i henhold til gældende EU- og national lovgivning. 

Labeltjek

Varefakta tjekker, at alle obligatoriske mærkningsoplysninger er anført korrekt i henhold til gældende EU- og national lovgivning. Derudover tjekker vi, at alle frivillige informationer fx markedsføringstekst, anprisninger, billeder, illustrationer og lignende er anført i overensstemmelse med fødevarelovgivningen.

I et labeltjek kontrollerer vi følgende:

 • En lovlig varebetegnelse, der er i overensstemmelse med varens sammensætning og som ikke er vildledende.
 • At sammensatte ingredienser, er betegnet som de er fastsat ved sædvane.
 • Korrekt angivelse af oprindelse(n) af primæringrediens(er) når dette er obligatorisk.
 • Sikring af korrekt angivelse af allergener, under hensyntagen til eventuelle kundespecifikke krav.
 • Korrekt opsat næringsdeklaration samt sikring af korrekt brug af lovfastsatte betegnelser.
 • For vildledende illustrationer, informationer, storytelling samt kvalitets- og indholdsanprisninger
 • Brugen af ernærings- og sundhedsanprisninger, herunder at varen overholder kriterier for anvendelse og udformning af anprisningerne.
 

Tillægsydelser til labeltjek

Nedenstående tillægsydelser indgår ikke i tidsestimatet for den primære opgave. Hvis kunden ønsker én af nedenstående ydelser skal tidsestimatet for ydelsen aftales separat og tillægges estimatet anslået for den primære opgave:

 • Label sammenholdes med informationer fra et specifikationsskema og/eller datablad(e). Tidsestimat: Aftales specifikt for det pågældende produkt. 
 • Energiberegning.
 • Tjek om fødevaretilsætningsstoffer er tilladt i det pågældende produkt.    
 • Tjek af berigelsestilladelser (er berigelsen tilladt i den pågældende fødevare og oplysning om evt. notifikation eller anmeldelse til fødevaremyndighederne).
cyrus-crossan-BAQPTB2D5NM-unsplash

Tidsestimat og timepris

Varefaktas timepris 1399 DKK (ekskl. moms).

Du er velkommen til at fremsende et label og Varefakta til give et tidestimat på opgaven. 

Varefakta angiver altid tidsforbruget ud fra et estimat, da forskellige faktorer kan have indflydelse på opgavens omfang fx varens kompleksitet, kundens ønske til indhentning af dokumentation, manglende oplysninger ved opgavestart, særregler etc.

Har du brug for rådgivning, et labeltjek eller andet? Kontakt os i allerede dag.