Mærkning af børneprodukter

Varefakta står for mærkning af børneprodukter. Vi mærker og kontrollerer alt fra barnevognsseler, højstole og sutter til bleer, sutteflasker og service.

Varefakta-mærket er din garanti for, at et børneprodukt ikke alene er brugsegnet, men også lever op til en række sikkerhedsmæssige krav, samt at produktet bliver kontrolleret løbende af en neutral og uvildig tredjepart.

SIMONE SOFIE ROSHOLM

Teknisk og regulatorisk leder - NONFOOD

Book et møde i kalenderen

Book et gratis møde med Simone, der er Teknisk og regulatorisk leder af Varefaktas nonfood afdeling. Simone står klar til at svare på dine spørgsmål og fortælle om Varefaktas services på et kort indledende møde, hvor vi i fællesskab kan klarlægge jeres behov og hvordan Varefakta fremadrettet kan hjælpe jer.

Du vælger tidspunktet. Er vi ikke tilgængelige på det ønskede tidspunkt, så vender vi tilbage hurtigst muligt med et nyt mødeforslag. Når du har udfyldt formularen, modtager du et link til video-mødet på mail.

Varefakta tilbyder

Labeltjek

Varefakta sikrer, at den pågældende vare kan markedsføres og sælges i den pågældende emballage i overensstemmelse med gældende national lovgivning samt EU-lovgivning.

Regulatorisk oversættelse

Varefakta kan bistå med regulatoriske oversættelser til det danske marked. 

Varefakta skal modtage teksten til oversættelse på fortrinsvist engelsk. Varefakta foretager oversættelse af al obligatorisk og frivillig tekst og sikrer, at oversættelsen er i overensstemmelse med gældende EU samt nationale mærkningskrav.

Tjek af brugsanvisning og evt. monteringsvejledning

Varefakta sikrer, at brugsanvisningen/
monteringsvejledningen for den pågældende vare lever op til gældende national lovgivning, EU-lovgivning samt standarder og Varefaktas forskrift.

Varefakta kontrollerer brugsanvisningen/
monteringsvejledningen for at sikre, at formelle lovkrav samt krav fra Varefaktas forskrift er opfyldt. 

Rådgivning

Varefakta bistår med rådgivning af mærkningskrav indenfor børneomsorgsprodukter.

Laboratorietests (ikke akkrediteret)

Varefakta forestår ad hoc forbrugerrettede laboratorietests på eget laboratorie efter nærmere aftale med Kunden. Dette kan fx være undersøgelse eller montering af produktet.

Varedeklaration med Varefakta

Det overordnede formål med denne ydelse er at sikre, at den pågældende vare kan markedsføres og sælges i den pågældende emballage i overensstemmelse med gældende national lovgivning samt EU-lovgivning.

Varefakta gennemgår emballagen til sikring af, at formelle lovkrav samt krav fra Varefaktas forskrift er opfyldt. Emballagen gennemgås desuden for eventuelle vildledninger og ulovlige anprisninger.

Stikprøvekontrol

Stikprøvekontrollen er en kerneydelse i Varefaktas koncept. Kontrollen har til formål at vise, om minimumskravene til produktet er opfyldt, og om der er overensstemmelse mellem deklarationens oplysninger og produktet.

Product Information Database (PID)

Varefaktas Product Information Database giver vores kunder et bedre overblik over informationerne på deres produkter samt mulighed for bedre at kunne organisere data.

Varefakta garanterer sikre børneprodukter

Varefakta hjælper med sparring og rådgivning om lovgivning og standarder i Danmark.

Når Varefakta udarbejder varedeklarationer på børneprodukter, gennemgår vi testrapporter og teknisk dokumentation og sikrer, at begge dele er aktuelle og relevante både i forhold til lovgivningen, sikkerhedsstandarderne på området og de ekstra krav, Varefakta stiller til produktet gennem vores forskrifter.

Mangler der tests og dokumentation, formidler Varefakta kontakt til laboratorier i Danmark og udlandet.

Efterfølgende sørger Varefakta for en løbende stikprøvekontrol af, at kravene til produktet fortsat overholdes, og at der er overensstemmelse mellem deklarationens oplysninger og produktet

Varefakta børneprodukter

Sundhedsstyrelsen anbefaler Varefakta-mærkede barneseler i dagtilbud

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der i dagtilbud benyttes barnevognsseler, der er kontrolleret af Varefakta. 

Dette nævnes blandt andet i Sundhedsstyrelsens rådgivningsnotat “Anvendelse af soveseler i dagtilbud” senest opdt. i  2019.

Notatet indeholder følgende krav: ”Soveselen skal opfylde den europæiske sikkerhedsstandard EN 13210:2004 og være godkendt af Varefakta og mærket VAREFAKTA.”

Anbefalingen uddybes yderligere i Børne- og Undervisningsministeriets ”Vejledning om dagtilbud m.v.” (nr. 9109 af 27/02/2015), der beskriver reglerne om dagtilbud til børn indtil skolealderen: “Barneseler 140. Det anbefales, at anvendelse af barneseler (soveseler) i dagtilbud i videst muligst omfang undgås. Hvor en anvendelse af barneseler undtagelsesvis findes nødvendig, bør der alene benyttes seler godkendt af Dansk Varefakta. Der henvises til Sundhedsstyrelsens rådgivningsnotat »Anvendelse af soveseler i dagtilbud til børn«, 2013, som findes i en elektronisk udgave på Sundhedsstyrelsens hjemmeside på www.sst.dk”

Varefakta mærker og kontrollerer

Varefakta mærker og kontrollerer barnevognsseler jf. gældende lovgivning, standarder og Varefaktas forskrift.

Varefakta mærker og kontrollerer sutter jf. gældende lovgivning, standarder og Varefaktas forskrift.

Varefakta mærker og kontrollerer børnesenge jf. gældende lovgivning, standarder og Varefaktas forskrift.

Varefakta mærker og kontrollerer højstole jf. gældende lovgivning, standarder og Varefaktas forskrift.

Varefakta mærker og kontrollerer bleer jf. gældende lovgivning, standarder og Varefaktas forskrift.

Varefakta mærker og kontrollerer plejeprodukter jf. gældende lovgivning, standarder og Varefaktas forskrift.

Har du brug for rådgivning, et labeltjek eller andet? Kontakt os allerede i dag.

Du kan læse mere om:

cute young baby toddler asleep with teddy bear
Børneprodukter
- for dit barns sikkerhed

Varefakta vægter børns sikkerhed. Vi hjælpe virksomheder med at teste produkter, så de trygt kan benyttes af forbrugerne. Klik herunder for og se, hvordan vi skaber tryghed hos børnefamilierne.

Close up of person doing clothing laundry pouring fabric softener from cap into washing machine.
Mærkning af nonfood dagligvarer

Er din nonfood dagligvare mærket med Varefaktas mærke, så er du sikret, at lovgivningen er overholdt og at produktet kan anvendes i praksis.

Croissant Talk opslag 1 V1
Croissant Talk

Til Varefaktas Croissant Talk stiller vi skarpt på, hvad der rør sig inden for mærkningsområdet. Arrangementet er gratis og afholdes den fjerde tirsdag i hver måned.