Mærkning af cykellåse

Varefakta hjælper jer gennem processen, når I skal have jeres mekaniske eller elektroniske cykellås godkendt og mærket efter Varefaktas forskrift for cykellåse.

SIMONE SOFIE ROSHOLM

Teknisk og regulatorisk leder - NONFOOD

Book et møde i kalenderen

Book et gratis møde med Simone, der er Teknisk og regulatorisk leder af Varefaktas nonfood afdeling. Simone står klar til at svare på dine spørgsmål og fortælle om Varefaktas services på et kort indledende møde, hvor vi i fællesskab kan klarlægge jeres behov og hvordan Varefakta fremadrettet kan hjælpe jer.

Du vælger tidspunktet. Er vi ikke tilgængelige på det ønskede tidspunkt, så vender vi tilbage hurtigst muligt med et nyt mødeforslag. Når du har udfyldt formularen, modtager du et link til video-mødet på mail.

Varefakta tilbyder

Labeltjek

Varefakta tjekker, at alle obligatoriske mærkningsoplysninger er anført korrekt i henhold til gældende EU- og national lovgivning. 

Derudover tjekker vi, at alle frivillige informationer fx markedsføringstekst, anprisninger, billeder, illustrationer og lignende er anført i overensstemmelse med gældende lovgivningen.

Regulatorisk oversættelse

Varefakta kan bistå med regulatoriske oversættelser til det danske marked. 

Varefakta skal modtage teksten til oversættelse på fortrinsvist engelsk. Varefakta foretager oversættelse af al obligatorisk og frivillig tekst og sikrer, at oversættelsen er i overensstemmelse med gældende EU samt nationale mærkningskrav.

Tjek af brugsanvisning og evt. monteringsvejledning

Varefakta sikrer, at brugsanvisningen/ monteringsvejledningen for den pågældende vare lever op til gældende national lovgivning, EU-lovgivning samt standarder og Varefaktas forskrift.

Varefakta kontrollerer brugsanvisningen/ monteringsvejledningen for at sikre, at formelle lovkrav samt krav fra Varefaktas forskrift er opfyldt. Brugsanvisningen/ monteringsvejledningen kontrolleres desuden for eventuelle vildledninger og hvorvidt illustrationer og tekst stemmer overens.

Laboratorietests (ikke akkrediteret)

Varefakta forestår ad hoc forbrugerrettede laboratorietests på eget laboratorie efter nærmere aftale med Kunden. Dette kan fx være undersøgelse og montering af produktet. 

Rådgivning

Varefakta bistår med rådgivning af mærkningskrav indenfor cykellåse. 

Varedeklaration med Varefakta-mærke

Det overordnede formål med denne ydelse er at sikre, at den pågældende vare kan markedsføres og sælges i den pågældende emballage i overensstemmelse med gældende national lovgivning samt EU-lovgivning.

Varefakta gennemgår emballagen til sikring af, at formelle lovkrav samt krav fra Varefaktas forskrift er opfyldt. Emballagen gennemgås desuden for eventuelle vildledninger og ulovlige anprisninger.

Stikprøvekontrol

Stikprøvekontrollen er en kerneydelse i Varefaktas koncept. Kontrollen har til formål at vise, om minimumskravene til produktet er opfyldt, og om der er overensstemmelse mellem deklarationens oplysninger og produktet.

Godkendelse af cykellåse

Varefakta hjælper jer gennem processen, når I skal have jeres cykellås godkendt. Godkendte cykellåse kræves af de fleste forsikringsselskaber for at de udbetaler erstatning, hvis cyklen bliver stjålet.

Godkendelsesprocessen hos Varefakta, består af flere forskellig faser, se diagram.

Processen for at få en cykellås godkendt begynder med en indledningsfase som inkluderer en besigtigelse fra et låsekyndigt udvalg. Det låsekyndige udvalg udarbejder et testprogram for cykellåsen, hvis den vurderes til at opfylde de grundlæggende krav. Herefter går cykellåsen videre i processen til testfasen.

Når cykellåsen har bestået test, går låsen i godkendelsesfasen, som omfatter godkendelse af låsebevis og emballage. Når låsen er endeligt godkendt, tilføjes den til listen over godkendte låse på Varefaktas hjemmeside. 

Vær med som virksomhed til test af jeres cykellåse

Hos Varefakta giver vi virksomheder muligheden for selv at møde op og deltage til test af en cykellås.

Hvis I, som virksomhed, ønsker at være til stede under testen af jeres cykellås, har I fuld tilladelse til både at optage video og tage billeder. Disse kan bruges i det senere udviklingsarbejde, hvad enten låsen bliver godkendt eller ej.

Varefakta dokumenterer altid testene af en cykellås ved hjælp af video og billeder, som også kan videresendes til virksomheden, hvis det ønskes.

Video og billeder håndteres af Varefakta som fortroligt materiale, hvorfor det aldrig sendes til tredjepart.

Når Jeres cykellås er godkendt, udarbejder Varefakta et Låsebevis for den godkendte cykellås. Låsebeviset skal altid medfølge den godkendte cykellås ved køb på det danske marked.

Oversigt over Varefakta-godkendte cykellåse

Her finder du listen over de cykellåse, som Varefakta har testet og godkendt. Listen er opdelt efter mærke samt typen af cykellås, og hver godkendte lås er skrevet med sit Varefakta Kontrolnummer (VK-nummer), som kan findes på det medfølgende låsebevis og eventuelt på emballagen. De fleste forsikringsselskaber kræver, at din cykel er forsynet med en godkendt lås. 

Alle modeller på listen er afprøvet og godkendt efter Varefaktas cykellåsforskrift. Der vil være modeller på listen, som ikke kan købes. Det kan fx skyldes, at modellen er så ny, at den ikke er nået ud til forhandlerne, eller at modellen ikke importeres/produceres for tiden.

Skal du bruge en lås til din knallert eller scooter, skal låsen opfylde myndighedernes krav på en styrke svarende til indsatshærdet materiale med mindst 9 mm tykkelse, læs mere her. Varefakta anbefaler at man kontakter sit forsikringsselskab, angående køb af lås til knallert eller scooter. 

Læs mere om, hvordan du som virksomhed kan få godkendt din cykellås længere nede på siden. 

Har du generelle spørgsmål vedrørende cykellåse, kan du forsøge at finde svaret her, og ellers er du altid velkommen til at kontakte os på cykellaase@varefakta.dk

Godkendte låse giver færre cykeltyverier

Forsikringsselskaberne har i næsten 30 år haft et generelt krav om, at en cykel skal være udstyret med en Varefakta-godkendt lås for at man kan få udbetalt erstatning for cykling efter et eventuelt tyveri.

Varefakta opdaterede tilbage i august 1993 Varefaktas forskrift for cykellåse VF 5029:3, hvor nye krav blev sat til cykellåse. Dette blev gjort i samarbejde med bl.a. Forsikring & Pension.

Låsene er i  mellem tiden løbende blevet udskiftet i de danske hjem, og det blev i de følgende år tiltagende vanskeligere, at stjæle en cykel efterhånden som de forbedrede låse med nøgle, erstattede de gamle kodelåse. De skærpede krav til cykellåse, har derfor haft stor betydning for, at vi i dag befinder os på et helt andet og lavere niveau, hvad angår antallet af cykeltyverier.

Det er en alment accepteret kendsgerning, at godkendte og forbedrede cykellåse spiller en afgørende rolle i den sammenhæng.

I 2020 arbejdede Varefakta og Forsikring & Pension endnu en gang sammen om at opdatere Varefaktas forskrift for cykellåse VF 5029:4, så den nu også indeholder elektroniske cykellåse. 

Forskriften blev herudover udarbejdet i samarbejde med Cyklistforbundet, FORCE Technology og Politiet og indeholder en række ekstra sikkerheds- og funktionelle krav, udover lovgivningen, for elektroniske cykellåse defineret af Varefakta.

Forsikring & Pension siger

I F&P er vi glade for det mangeårlige samarbejde med Varefakta, som giver forsikringsbranchen mulighed for at stille nogle grundlæggende kvalitetskrav til cykellåse, som er let at opfylde for den almindelige forbruger. Der er for os ingen tvivl om, at antallet af cykeltyverier er faldet siden 1993, og at hovedforklaringen er forbedrede cykellåse i forbindelse med Varefakta-mærkning.
Pia Holm Steffensen. Underdirektør, Forsikring & Forebyggelse F&P

Ofte stillede spørgsmål

Varefakta-kontrollerede cykellåse kan købes hos cykellåsforhandlere i dag, og tidligere godkendte cykellåse er ikke længere mulige at købe. 

Cykellåse som er på listen over ”tidligere godkendte” er stadig forsikringsgodkendte.

Cykellåse med Varefakta-mærket er testet og godkendt af Varefakta ud fra Varefaktas forskrift. Som udgangspunkt kræver de danske forsikringsselskaber at du bruger en Varefakta-godkendt lås, ellers kan de nægte at udbetale erstatning, hvis din cykel bliver stjålet. 

Varefakta anbefaler, at du kontakter dit forsikringsselskab ved tvivl eller ved yderligere forsikringsspørgsmål. 

Låsebeviset skal indeholde følgende oplysninger om din cykellås:

 • Låsens navn og VK-nummer (Varefaktas Kontrolnummer). Hver godkendt cykellås får et såkaldt VK-nummer af Varefakta. Nummeret kan bruges til at identificere låsen.
 • Låsekategorien, fx “nøglelås”.
 • Låsetypen, fx “bøjlelås” og “kædelås”.
 • Info om låsen kan eller skal fastmonteres.
 • Hvor låsen skal monteres, hvis den er beregnet til fastmontering, og hvilket værktøj, der skal bruges.
 • Hvordan “løse” låse bruges korrekt.

Varefakta tester primært låsene i forhold til lejlighedstyveri, hvor vi ser på om de fx kan sparkes op, hvis nogen kommer forbi en låst cykel, som de får en ide om, at de vil cykle hjem på.

 • Før en låsetype kan godkendes, skal den igennem forskellige tekniske afprøvninger.
 • Derefter går en tekniker til angreb på låsen, efter en nøje tilrettelagt testplan, med forskelligt håndværktøj. Det kan – afhængigt af låsetypen – eksempelvis være med en skruetrækker, en rørtang, en hammer eller en juniorsav. Teknikeren vrider, slår, klipper eller saver, så låsen bliver udsat for de samme opbrydningsforsøg, som man forestiller sig, at en cykeltyv kunne finde på.
 • Som en ekstra sikkerhed ledes og overvåges forsøgene af et sagkyndigt udvalg, der inden afprøvningerne har studeret låsen i detaljer, og lavet en testplan, hvor der bl.a. vurderes eventuelt svage punkter.

Der findes ikke en myndighed, der godkender cykellåse. Som udgangspunkt kræver de danske forsikringsselskaber at du bruger en Varefakta-godkendt lås, ellers kan de nægte at udbetale erstatning, hvis din cykel bliver stjålet. På den måde fungerer Varefakta, som en slags uvildig certificering for forsikringsselskaberne. Det er ikke alle cykellåse, der kommer til Varefakta for godkendelse. Det er noget leverandøren vælger. 

Ja, Varefakta opdaterede i år 2020 vores forskrift for cykellåse, så den nu også indeholder elektroniske cykellåse. Forskriften er udarbejdet i samarbejde med Cyklistforbundet, FORCE Technology, Forsikring & Pension og Politiet og indeholder en række ekstra sikkerheds- og funktionelle krav, udover lovgivningen, for elektroniske cykellåse defineret af Varefakta.

Varefakta stiller i forskriften for cykellåse blandt andet følgende krav til elektroniske cykellåse:
 • modstandsdygtighed overfor elektriske og magnetiske åbningsforsøg samt modstandsdygtighed overfor varme.
 • digital sikkerhed, så elektroniske låse skal have modstandsdygtighed overfor ”brute force” angreb, ”spoofing” og ”hacking”.
 • krav til den elektroniske nøgle, f.eks. begrænset deling af aktive nøgler på smartphones.

Ja, Varefakta godkendender kodelåse. P.t. har vi dog ingen kodelåse på vores liste over godkendte cykellåse. 

Har du brug for rådgivning, et labeltjek eller andet? Kontakt os allerede i dag.

Du kan læse mere om:

nick-wood-wLhGt_i4V_Q-unsplash
Godkendte låse

Se listen over nuværende godkendte cykellåse efter forskriften (VF 5029:4).

daniel-salcius-RRcYcdGY630-unsplash
Tidligere godkendte låse

Se listen over cykellåse, der tidligere har haft Varefakta-deklaration efter de regler, der gælder nu (VF 5029:3).

Close up of hands business women connecting jigsaw puzzleon, Business Success, Teamwork workplace success and strategy concept.
Forskrifter

Varer med Varefakta-logo har ofte krav, der går ud over lovgivningen – som vi kalder forskrifter. Forskrifter er hermed ofte mere strikse end lovgivningen. Varefaktas forskrifter er alle opbygget på samme måde for at gøre dem så letlæselige og brugervenlige som muligt.