Mærkning af dyrefoder

Dyrefoders varedeklaration skal fortælle køberen, hvilke ingredienser foderet består af, hvilket næringsindhold foderet har og hvad det skal bruges til. Desuden skal mærkningen sikre sporbarheden og den må ikke være vildledende.

Varefakta indsamler alle relevante og lovpligtige informationer samt sikrer, at informationerne på emballagen angives korrekt efter gældende lovgivning om mærkning af dyrefoder.

Varefakta tilbyder

Varedeklaration

En varedeklaration udarbejdes på baggrund af et udfyldt specifikationsskema og/eller datablade. Eventuelt manglende oplysninger til udarbejdelsen indhentes via korrespondance med leverandør/producent.

De obligatoriske mærkningsoplysninger angives og sættes op i overensstemmelse med gældende lovgivning i markedsføringslandet.

Regulatorisk oversættelse

En regulatorisk oversættelse er en oversættelse af obligatorisk mærkningstekst, på baggrund af et af kunden fremsendt udgangsmateriale. Mærkningsteksten oversættes til det officielle sprog i markedsføringslandet, i overensstemmelse med gældende EU- og national lovgivning.

Labeltjek

Et labeltjek er en gennemgang af en etikette/label hvor vi tjekker, at alle obligatoriske og frivillige mærkningsoplysninger er anført korrekt i henhold til gældende EU- og national lovgivning.

Artwork check

Varefakta tjekker, at mærkningsteksten er anført i overensstemmelse med varefaktas udarbejdede oversættelse/varedeklaration. Det indebærer bl.a. tjek af:

  • At de obligatoriske mærkningsoplysninger er angivet i overensstemmelse med Varefaktas forudgående udarbejdelse.
  • Om der er vildledende illustrationer, storytelling eller anprisninger.
  • At alle frivillige informationer stemmer overens med mærkningsteksten.
Product Information Database (PID)

Varefaktas Product Information Database giver vores kunder et bedre overblik over informationerne på deres produkter samt mulighed for bedre at kunne organisere data.

Varedeklaration med Varefakta

Varedeklarationer mærket med Varefakta, er varer deklareret med Varefaktas mærke og ”Kontrolleret af Varefakta” samt deklareret efter eventuelle Varefakta-krav, som er specificeret i Varefaktas forskrifter.

Formålet med denne ydelse er at sikre, at en pågældende vare med en pågældende varedeklaration kan markedsføres og sælges i overensstemmelse med gældende national lovgivning samt EU-lovgivning og samtidig leve op til Varefaktas særkrav.

Stikprøvekontrol

Stikprøvekontrollen er en kerneydelse i Varefaktas koncept. Kontrollen har til formål at vise, om minimumskravene til produktet er opfyldt, og om der er overensstemmelse mellem deklarationens oplysninger og produktet.

Varefakta er eksperter i varedeklarationer og dyrefoderlovgivning

Varefakta er med fra idé, til opstart af varedeklaration og færdig emballage af dit dyrefoder. Vi indsamler alle relevante og lovpligtige informationer fra producenterne, og sikrer, at informationerne på emballagen angives korrekt efter gældende lovgivning om mærkning af dyrefoder i Danmark, Norge og Sverige.

Hvis I skulle stå med noget dyrefoder I ønsker markedsført andetsteds, modtager vi også gerne jeres forespørgsel hertil så vi straks kan undersøge om det skulle være en opgave vi også kan tilbyde vores ekspertise til afhængigt af markedsføringsland.

dyrefoder

Varefakta kan hjælpe med rådgivning samt mærkning af dyrefoder

  • Labeltjek hvor vi gennemgår al mærkningen, anprisninger samt layout og rådgiver om gældende lovgivning.
  • Udarbejdelse af varedeklaration på dit dyrefoder, med eller uden Varefakta-mærke, på baggrund af tilsendte datablade eller specifikationsskema. Vi indhenter de nødvendige oplysninger fra producent eller leverandør og laver efterfølgende korrektur af emballagen sammenlignet med udarbejdet deklaration. Varefakta skal godkende den endelige emballage, når deklarationen udarbejdes med Varefakta-mærke og uden Varefakta-mærke er det et ekstra tilbud om kvalitetssikring fra varedeklaration til færdig emballage.
  • Rådgivning om reglerne for dyrefoder, herunder krav til de forskellige fodertyper, vildledning og tilladte fodertilsætningsstoffer.
  • Stikprøvekontrol af dyrefoder, så vi er sikre på at foderet holder hvad det lover over tid i butikkerne og overfor forbrugerne. Der er krav om stikprøvekontrol på dyrefoder med Varefakta-mærke, men vi tilbyder også stikprøvekontrol af dyrefoder, som Varefakta har udarbejdet deklaration til uden Varefakta-mærke. Vi kontrollerer bl.a. for afvigelser på emballage, fodertilsætningsstoffer, analytiske bestanddele og nettovægt.

Vælger I, at Varefakta skal kvalitetssikre oplysningerne på jeres dyrefoder, vil det ske på følgende måde:

  • Vi indgår aftale om, hvilke varer, der skal kvalitetssikres.
  • Varefakta udarbejder en varedeklaration til dyrefoderet (med eller uden Varefaktas mærke på) alternativt kan Varefakta udføre tjek af eksisterende emballage.

Varefakta varetager deklarationsarbejde for små og store producenter såvel som iværksættere og dagligvarebutikker

Vi kan hjælpe med varedeklarationer til dyrefoder til katte, hunde, fugle, hamstere etc. – fra griseører til vådfoder. 

Det skal være nemt for virksomhederne, og trygt for forbrugerne.

Har du brug for rådgivning, et labeltjek eller andet? Kontakt os i allerede dag.

Du kan læse mere om:

kosttilskud
Mærkning af kosttilskud

Varefakta er din garant for, at varedeklarationer på kosttilskud, der er tjekket af Varefaktas konsulenter, kan markedsføres og sælges i overensstemmelse med gældende national lovgivning samt EU-lovgivning.

Mængdeangivelse af flygtige ingredienser

Som hovedregel skal ingredienser, der bruges til at fremstille en fødevare, angives i faldende orden efter deres indgående vægt i fødevaren ved tidspunktet ingrediensen tilsættes. 

Kend tilsætningsstofferne

Tilsætningsstoffer er naturlige eller kemisk fremstillede stoffer med forskellige funktioner. Stofferne bruges for at bevare, tilføre eller ændre egenskaber ved fødevarer.