Mærkning af fødevarer

Varefakta er eksperter i fødevarelovgivning og mærkning. Vi sikrer, at en pågældende vare med en pågældende varedeklaration kan markedsføres og sælges i overensstemmelse med national lovgivning samt EU-lovgivning.

Varefakta tilbyder

Varedeklaration

En varedeklaration/pack copy udarbejdes på baggrund af et udfyldt specifikationsskema og/eller datablade fra kunden. 

Ved udarbejdelse af varedeklarationer, udarbejder Varefakta korrekt angivelse af de obligatoriske mærkningsoplysninger på fødevaren i overensstemmelse med gældende lovgivning i markedsføringslandet.

Regulatorisk oversættelse

En regulatorisk oversættelse er en oversættelse af obligatorisk mærkningstekst, på baggrund af, det af kunden, fremsendte udgangsmateriale, til det officielle sprog i markedsføringslandet, under hensyntagen til lovfastsatte formuleringer og krav.

I oversættelsen sikrer Varefakta, at alle obligatoriske oplysninger er angivet korrekt og i overensstemmelse med gældende EU- og national lovgivning samt eventuel sædvane og standarder.

Labeltjek

Et labeltjek er en gennemgang af en fødevareetikette/-label/-artwork.

Varefakta tjekker, at alle obligatoriske mærkningsoplysninger er anført korrekt i henhold til gældende EU- og national lovgivning. Derudover tjekker vi, at alle frivillige informationer fx markedsføringstekst, anprisninger, billeder, illustrationer og lignende er anført i overensstemmelse med fødevarelovgivningen.

Artwork check

Artwork check udføres alene ved forudgående oversættelse eller varedeklaration udarbejdet af Varefakta.

Varefakta tjekker, at mærkningsteksten er anført i overensstemmelse med den udarbejdede oversættelse/varedeklaration. Derudover tjekker vi, at alle frivillige informationer det være sig fx tekst, anprisninger, billeder, illustrationer og lignende er anført i overensstemmelse med gældende relevant fødevarelovgivning.

Web check

Ved et Web check gennemgås de oplysninger kunden har skrevet på sin hjemmeside om en given fødevare.

Gennemgang af kundens web-oplysninger kan både udføres som en generel kontrol af kundens hjemmeside eller som en specifik produktgennemgang, hvor fremsendte datablade sammenholdes med oplysningerne angivet på hjemmesiden.

Product Information Database (PID)

Varefaktas Product Information Database giver vores kunder et bedre overblik over informationerne på deres produkter samt mulighed for bedre at kunne organisere data.

Varedeklaration med Varefakta-mærke

Varedeklarationer mærket med Varefakta, er varer deklareret med Varefaktas mærke og ”Kontrolleret af Varefakta” samt deklareret efter eventuelle Varefakta-krav, som er specificeret i Varefaktas forskrifter.

Formålet med denne ydelse er at sikre, at en pågældende vare med en pågældende varedeklaration kan markedsføres og sælges i overensstemmelse med gældende national lovgivning samt EU-lovgivning og samtidig leve op til Varefaktas særkrav.

Stikprøvekontrol

Stikprøvekontrollen er en kerneydelse i Varefaktas koncept. Kontrollen har til formål at vise, om minimumskravene til produktet er opfyldt, og om der er overensstemmelse mellem deklarationens oplysninger og produktet.

Varefakta er eksperter i fødevarelovgivning og varedeklarationer

Varefakta sikrer korrekt mærkning af dine varer! 

Arbejdet med at mærke en fødevare omfatter bl.a.: 

  • Kontrol af krav til mærkningsordninger fx Økologimærket, Nøglehullet og Fuldkornsmærket.
  • Vurdering af varebetegnelse og beskrivende varebetegnelse.
  • Vurdering af div. anprisninger.
  • Energi- og ingrediensberegning.
Varefakta arbejder regulatorisk

Det betyder, at alle informationer, der angives på et produkt, stemmer overens med lovgivningen, blandt andet Europa-Parlamentets og rådets forordning (EU) Nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne, også kaldet mærkningsforordningen.

Danmark har, fælles med resten af EU, en stor og kompliceret fødevarelovgivning. Konsulenterne hos Varefakta er eksperter i den store del af lovgivningen, der omhandler mærkning, så har du brug for hjælp til mærkningen af dine produkter eller fortolkning af fødevarelovgivningen, er det Varefakta, du skal kontakte.

Ligesom mange af de øvrige EU-lande, har Danmark særregler for fødevarer, der har indflydelse på mærkningen, og som kun gælder produkter, der sælges i Danmark. Sådanne særregler kan være svære for udenlandske leverandører at forstå. Varefakta kan hjælpe med at præcisere disse særregler for jeres leverandører og rådgive om korrekt mærkning af varer, der skal sælges i Danmark. 

Du kan læse mere om:

Holdbarhedsbestemmelse ved brug af matematisk modellering

En fødevares holdbarhed fastlægges af producenten og skal baseres på en vurdering af en fagperson. Der findes forskellige måder at fastlægge et produkts holdbarhed på, heriblandt laboratorieforsøg, sensorisk vurdering, kendskab til produktets kemiske og fysiske sammensætning og matematisk modellering.

Kurser

Varefakta afholder løbende kurser med rådgivning om alt inden for fødevarer. Vi tilbyder også specifikke kurser tilpasset din virksomhed og jeres behov. Klik herunder for at læse mere.

Mærkning af kosttilskud

Varefakta er din garant for, at varedeklarationer på kosttilskud, der er tjekket af Varefaktas konsulenter, kan markedsføres og sælges i overensstemmelse med gældende national lovgivning samt EU-lovgivning.