Varefakta er fritaget for Fødevarestyrelsens kontrol af fødevarer

I år 2016 blev fødevarer med Varefakta-mærket fritaget for stikprøvekontrol af mærkningen, når Fødevarestyrelsens kontrollanter kommer forbi. 

Mærkningen på fødevarer med Varefakta-mærke skal ikke længere kontrolleres af fødevaremyndighederne. Den kontrol, Varefakta selv foretager er nemlig så effektiv og troværdig, at Fødevarestyrelsen ikke finder, at der er grund til at bruge ressourcerne på at kontrollere Varefakta-mærkede fødevarer.

I praksis betyder det, at Varefaktas kunder i realiteten har fået Fødevarestyrelsens anerkendelse til at blive fritaget for den ordinære kontrol af mærkning, når der er Varefakta-mærke på varen. Samarbejdet indebærer, at Fødevarestyrelsen anerkender, at Varefakta uvildigt rådgiver fødevarevirksomheder omkring mærkningsregler og løbende og regelmæssigt kontrollerer, at varerne lever op til disse regler.

I stedet målretter Fødevarestyrelsen deres kontrol mod de aktiviteter og virksomheder, hvor risikoen for fødevaresikkerheden og behovet for kontrol er størst.

Hos Varefakta er vi stolte over samarbejdet!

Samarbejdet omfatter al basiskontrol og prioriteret kontrol. Hvis Fødevarestyrelsen skulle blive opmærksom på varer, der ikke overholder mærkningsreglerne for eksempel via en kundeklage, så vil styrelsen kontrollere dette nærmere. Varer med Varefakta-mærke vil fortsat kunne indgå i Fødevarestyrelsens særlige kontrolkampagner.

Nærmere information:
Adm. direktør Heidi Søsted, tlf. 46304511