Mærkning af kosttilskud

Kosttilskud skal overholde fødevarelovgivningens almindelige regler, samt særlig lovgivning for kosttilskud.

Varefakta er din garant for, at varedeklarationer på kosttilskud, der er tjekket af Varefaktas konsulenter, kan markedsføres og sælges i overensstemmelse med gældende national lovgivning samt EU-lovgivning.

ANNE NYMAND-GRARUP

Teknisk og regulatorisk leder - Fødevarer

Book et møde i kalenderen

Book et gratis møde med Anne, der er Teknisk og regulatorisk leder af Varefaktas fødevareafdeling. Anne står klar til at svare på dine spørgsmål og fortælle om Varefaktas services på et kort indledende møde, hvor vi i fællesskab kan klarlægge jeres behov og hvordan Varefakta fremadrettet kan hjælpe jer.

Du vælger tidspunktet. Er vi ikke tilgængelige på det ønskede tidspunkt, så vender vi tilbage hurtigst muligt med et nyt mødeforslag. Når du har udfyldt formularen, modtager du et link til video-mødet på mail.

Varefakta tilbyder

Varedeklaration

En varedeklaration/pack copy udarbejdes på baggrund af et udfyldt specifikationsskema og/eller datablade fra kunden. Eventuelt manglende oplysninger til udarbejdelsen indhentes via korrespondance med kunden.

Ved udarbejdelse af deklarationer, udarbejder Varefakta korrekt angivelse af de obligatoriske mærkningsoplysninger på fødevaren i overensstemmelse med gældende lovgivning i markedsføringslandet.

Regulatorisk oversættelse

En regulatorisk oversættelse er en oversættelse af obligatorisk mærkningstekst, på baggrund af, det af kunden, fremsendte udgangsmateriale, til det officielle sprog i markedsføringslandet, under hensyntagen til lovfastsatte formuleringer og krav.

I oversættelsen sikrer vi, at alle obligatoriske oplysninger er angivet korrekt og i overensstemmelse med gældende EU- og national lovgivning samt eventuel sædvane og standarder.

Labeltjek

Et labeltjek er en gennemgang af en kosttilskudsetikette/-label/-artwork.

Vi tjekker, at alle obligatoriske mærkningsoplysninger er anført korrekt i henhold til gældende EU- og national lovgivning. Label kan sammenholdes med informationer fra et specifikationsskema og/eller datablad(e).

Derudover tjekker vi, at alle frivillige informationer fx. markedsføringstekst, anprisninger, billeder, illustrationer og lignende er anført i overensstemmelse med fødevarelovgivningen.

Artwork check

Artwork check udføres alene ved forudgående oversættelse eller varedeklaration udarbejdet af Varefakta.

Varefakta tjekker, at mærkningsteksten er anført i overensstemmelse med den udarbejdede oversættelse/deklaration. Derudover tjekker vi, at alle frivillige informationer som fx tekst, anprisninger, billeder, illustrationer og lignende er anført i overensstemmelse med gældende relevant lovgivning.

Web check

Ved et Web check gennemgås de oplysninger kunden har skrevet på sin hjemmeside om et given kosttilskud.

Gennemgang af kundens web-oplysninger kan både udføres om en generel kontrol af kundens hjemmeside eller som en specifik produktgennemgang, hvor fremsendte datablade sammenholdes med oplysningerne angivet på hjemmesiden.

Generel rådgivning

Varefakta tilbyder rådgivning indenfor bl.a.:

 • Arbejdet med influencers.
 • Gennemgang af kommentarspor på SoMe.
 • Notifikationer til Fødevarestyrelsen.
 • Anmeldelser til Fødevarestyrelsen.
 • Gennemgang af al markedsføringsmateriale.
Varedeklaration med Varefakta

Varedeklarationer mærket med Varefakta, er varer deklareret med Varefaktas mærke og ”Kontrolleret af Varefakta” samt deklareret efter eventuelle Varefakta-krav, som er specificeret i Varefaktas forskrifter.

Formålet med denne ydelse er at sikre, at en pågældende vare med en pågældende varedeklaration kan markedsføres og sælges i overensstemmelse med gældende national lovgivning samt EU-lovgivning og samtidig leve op til Varefaktas særkrav.

Stikprøvekontrol

Stikprøvekontrollen er en kerneydelse i Varefaktas koncept. Kontrollen har til formål at vise, om minimumskravene til produktet er opfyldt, og om der er overensstemmelse mellem deklarationens oplysninger og produktet.

Product Information Database (PID)

Varefaktas Product Information Database giver vores kunder et bedre overblik over informationerne på deres produkter samt mulighed for bedre at kunne organisere data.

Varefakta sikrer korrekt mærkning af kosttilskud

Varefakta er din garant for, at varedeklarationer på kosttilskud, der er tjekket af Varefaktas konsulenter, kan markedsføres og sælges i overensstemmelse med gældende national lovgivning samt EU-lovgivning.

Varefakta varetager hensynet til forbrugerens sikkerhed samt detailhandlens behov for juridisk korrekt mærkning i forhold til et ofte kompliceret regelsæt. 

Kosttilskud skal overholde fødevarelovgivningens almindelige regler, samt særlig lovgivning for kosttilskud.

the-tonik-5Lbyao5bzbc-unsplash
I Varefaktas arbejde med kosttilskud tilbyder vi blandt andet:
 • Labeltjek hvor vi gennemgår al mærkningen, anprisninger samt layout og rådgiver om gældende lovgivning.
 • Udarbejdelse af deklaration på dit kosttilskud på baggrund af tilsendte datablade. Vi indhenter de nødvendige oplysninger fra producent eller leverandør.
 • Gennemgang af al markedsføringsmateriale.
 • Rådgivning om reglerne for kosttilskud, herunder godkendte anprisninger, vildledning og berigelse.
 • Rådgivning til arbejdet med influenceres samt gennemgang af kommentarspor på SoMe,.
 • Notifikationer og anmeldelser til Fødevarestyrelsen.
Hvis I vælger at Varefakta skal kvalitetssikre oplysningerne på jeres kosttilskud, vil det ske på følgende måde:
 • Vi indgår aftale om, hvilke varer, der skal kvalitetssikres.
 • Varefakta udarbejder en deklaration af kosttilskudsproduktet. Alternativt kan Varefakta udføre et tjek af eksisterende emballage.

Du kan læse mere om:

herbal leaves, ground herb powder and medicament pills on bamboo spoons, white wooden table
Planteingredienser og ekstrakter af planteingredienser i kosttilskud

Hvis du importerer eller producerer kosttilskud, der indeholder planteingredienser eller ekstrakter af planteingredienser, er der særlige regler, som du skal være opmærksom på.

DanskVarefakta_Produkter_2613
Mærkning af fødevarer

Varefakta er eksperter i fødevarelovgivning og mærkning. Vi sikrer, at en pågældende vare med en pågældende varedeklaration kan markedsføres og sælges i overensstemmelse med national lovgivning samt EU-lovgivning.

Heap of peanuts in the jar,selective focus and blank space
Allergener og frivillig spormærkning

Forkert mærkning kan være livsfarlig. “Undgå det som du er overfølsom overfor”. Det er det man får at vide af lægen, hvis man lider af fødevareallergi eller -intolerance.