Rådgivning

Har du brug for rådgivning vedr. mærkning af nonfood dagligvarer, lovgivning, faremærker eller andet, så tag fat i Varefakta.

Varefakta rådgiver om fødevarekontaktmaterialer

Fødevarekontaktmaterialer er en fælles betegnelse for emballage, der kan anvendes til opbevaring af fødevarer eller til at komme i kontakt med fødevarer. Det kan fx være papir, pap, glas eller plast. For at sikre disse materialers sikkerhed, er der indført en række lovkrav og kontrolforanstaltninger i EU.

Generelt er det vigtigt, at man sikrer en korrekt anvendelse af fødevareemballage. Både virksomheder og forbrugere bør derfor følge brugsanvisninger for at sikre, at der ikke sker afsmitning på grund af forkert brug. Affaldsposer er fx ikke beregnet til at komme i kontakt med fødevarer, en tom isbøtte er ikke beregnet til at opbevare rester fra aftensmaden i og en isterningebakke er ikke beregnet til varme væsker.

VAREFAKTA SIKRER KORREKT ANVENDELSE AF FØDEVAREKONTAKTMATERIALER
  • Varefakta tilbyder mærkning og  rådgivning omkring korrekt mærkning af fødevarekontaktmaterialer til brug i dagligdagen eksempelvis bagepapir, kaffefiltre, fryseposer, plastfilm, stanniol og madpapir.
  • Varefakta tjekker, at alle krav er opfyldt, fx at der er udført test for migration af farlige stoffer, at vi har alle nødvendige sikkerhedsdatablade (SDS) og at dokumentationen er i orden.
  • Varefakta udtager Varefakta-kontrollerede fødevare- kontaktmaterialer til stikprøvekontrol med det formål at vise, om minimumskravene er opfyldt, og om der er overensstemmelse mellem deklarationens oplysninger og varen.

Har du brug for generel rådgivning vedr. mærkning af forbrugerprodukter?

Varefakta tilbyder rådgivning vedr.:

  • Rådgivning vedrørende anprisninger.
  • Rådgivning omkring obligatoriske krav for produkttyper.
  • Rådgivning omkring frivillige mærkninger.
  • Rådgivning omkring faremærkning.
  • Gennemgang af al markedsføringsmateriale.

Varefakta er eksperter i mærkning og lovgivning indenfor nonfood dagligvarer

Vi er specialister i lovgivning indenfor nonfood dagligvarer fx CLP, detergentforordningen, kosmetikforordningen (kemikalielovgivning) samt lovgivning for fødevarekontaktmaterialer. Vi kan desuden hjælpe med at sikre dokumentation for overholdelse af andre mærkningsordninger, vi vurderer anprisninger og kan indhente oplysninger om emballagens sammensætning.

Varefakta arbejder med alle typer nonfood dagligvarer, som fx vaske- og rengøringsmidler, personlig pleje produkter, husholdningsartikler, sutter og bleer.

DanskVarefakta_Produkter_2729

Timepris og tidsestimat

Varefaktas rådgivning faktureres pr. forbrugt tid. Varefaktas timepris er 1455 DKK (ekskl. moms).

Varefakta angiver altid tidsforbruget ud fra et estimat, da forskellige faktorer kan have indflydelse på opgavens omfang fx varens kompleksitet, kundens ønske til indhentning af dokumentation, manglende oplysninger ved opgavestart, særregler etc. Tidsestimatet er derfor ikke endegyldigt.

Varefaktas priser og leveringstider

varefaktas standardbetingelser

Har du brug for rådgivning, et labeltjek eller andet? Kontakt os i allerede dag.