Regulatorisk oversættelse

En regulatorisk oversættelse er en oversættelse af obligatorisk mærkningstekst, på baggrund af det af kunden fremsendte udgangsmateriale, til det officielle sprog i markedsføringslandet, under hensyntagen til lovfastsatte formuleringer og krav.

Regulatorisk oversættelse

En regulatorisk oversættelse er en oversættelse af obligatorisk mærkningstekst, på baggrund af kundens fremsendt udgangsmateriale. Mærkningsteksten oversættes til det officielle sprog i markedsføringslandet, i overensstemmelse med gældende EU- og national lovgivning.

Det indebærer bl.a. tjek af:

  • Korrekt angivelse af fodertype og navn, der er i overensstemmelse med varens sammensætning.
  • Korrekt angivelse af sammensætning.
  • Korrekt angivelse af analytiske bestanddele og tilsætningsstoffer.
  • Korrekt angivelse af brugsanvisning med formål for anvendelse af foderet.


For regulatoriske oversættelser skal udgangsmaterialet for oversættelsen være på engelsk, dansk, norsk eller svensk. Mangler der oplysninger i det fremsendte, kan vi ikke nødvendigvis udarbejde en korrekt fyldestgørende oversættelse.

Efter aftale kan Varefakta indhente eventuel manglende information hos kundens producent/leverandør. Ved et meget mangelfuldt udgangsmateriale anbefaler vi, at kunden i stedet får udarbejdet en deklaration.


Tillægsydelser til regulatorisk oversættelse:

  • Tjek af obligatorisk mængdeangivelse i sammensætningen ift. fremhævning af fodermidler på emballagen.
  • Tjek om fødevaretilsætningsstoffer er tilladt i det pågældende produkt.
  • Rådgivning omkring brug af anprisninger på emballagen.

tidsestimat og timepris:

Varefaktas timepris 1399 DKK (ekskl. moms). Tidsestimat aftales specifikt for det pågældende produkt.

Du er velkommen til at fremsende udgangsmaterialet og Varefakta til give et tidestimat på opgaven. 

Varefakta angiver altid tidsforbruget ud fra et estimat, da forskellige faktorer kan have indflydelse på opgavens omfang fx varens kompleksitet, kundens ønske til indhentning af dokumentation, manglende oplysninger ved opgavestart eller særregler.

Har du brug for rådgivning, et labeltjek eller andet? Kontakt os i allerede dag.