Stikprøvekontrol

Stikprøvekontrollen er en kerneydelse i Varefaktas koncept. Kontrollen har til formål at vise, om minimumskravene til produktet er opfyldt, og om der er overensstemmelse mellem deklarationens oplysninger og produktet.

Kosttilskud

Stikprøvekontrol af Varefakta-mærket kosttilskud

Stikprøvekontrollen har til formål at vise, om minimumskravene til kosttilskuddet er opfyldt, og om der er overensstemmelse mellem deklarationens oplysninger og produktet.

Varefakta analyserer Varefakta-mærket kosttilskud igennem vores stikprøvekontrol. Her tester vi:

  • Om indholdet af de deklarerede stoffer stemmer overens med indholdet i produktet. Her har vi særligt fokus på fedtopløselige vitaminer grundet risiko for ophobning og derved potentiel forgiftning.
  • Uønskede stoffer. Fx cadmium, kviksølv og bly.
 

Varefakta er din garant for, at varedeklarationer på kosttilskud, der er tjekket af Varefaktas konsulenter, kan markedsføres og sælges i overensstemmelse med gældende national lovgivning samt EU-lovgivning. 

Varefakta fungerer som en uvildig 3. part, der sikrer compliance mellem lovgivningen, deklarationen/emballagen og det faktiske produkt.

Forskrifter

Varefakta ønsker at stille krav til kosttilskud. Derfor har vi udarbejdet en forskrift for Varefakta-mærket kosttilskud.

Varer, der bærer Varefaktas mærke har typisk krav, der går ud over lovgivningen – som vi kalder forskrifter. Forskrifter er hermed mere strikse end lovgivningen. 

Forskrifterne indeholder information omkring:
  • forskriftens gyldighedsområde,
  • Varefaktas minimumskrav til den pågældende produktgruppe,
  • krav til oplysninger i Varefakta-deklarationen,
  • Varefakta-deklarationens udformning,
  • en række eksempler på udformning af deklarationer med Varefakta-mærke,
  • en udspecificering af krav til de enkelte oplysninger,
  • krav til brugsanvisning, hvis dette er relevant for det pågældende produkt samt
  • beskrivelse af Varefaktas obligatoriske stikprøvekontrol af varer med Varefakta-mærke samt dertilhørende kontrolresultater og kontrolomkostninger.

Har du brug for rådgivning, et labeltjek eller andet? Kontakt os i allerede dag.