Stikprøvekontrol

Stikprøvekontrollen er en kerneydelse i Varefaktas koncept. Kontrollen har til formål at vise, om minimumskravene til produktet er opfyldt, og om der er overensstemmelse mellem deklarationens oplysninger og produktet.

Stikprøvekontrol af nonfood dagligvarer

Stikprøvekontrollen har til formål at vise, om minimumskravene til nonfood dagligvarerne er opfyldt, og om der er overensstemmelse mellem deklarationens oplysninger og produktet.

Varefakta tester alle produkter i vores eget forbrugerrettede laboratorie. Her kontrolleres det fx, at kaffefilteret passer til den angivne størrelse kaffetragt og hvor meget væske køkkenrullen kan opsuge.

Varefakta sørger for, at du får det du betaler for. Vi tæller med glæde alle kaffefiltrene, vatpindene, måler rullen med husholdningsfilm eller tester om der er 500 ml i flasken med opvaskemiddel som angivet. Kemiske tests eller andre mere avancerede mekaniske tests, sørger vi for bliver testet af akkrediterede laboratorier.

DanskVarefakta_Produkter_2665

Forskrifter

Nonfood dagligvarer med Varefakta-mærke har ofte krav, der går ud over lovgivningen – som vi kalder forskrifter. Forskrifter er hermed ofte mere strikse end lovgivningen.
Forskrifterne indeholder information omkring:

  • forskriftens gyldighedsområde,
  • Varefaktas minimumskrav til den pågældende produktgruppe,
  • krav til oplysninger i Varefakta-deklarationen,
  • Varefakta-deklarationens udformning,
  • en række eksempler på udformning af deklarationer med Varefakta-mærke,
  • en udspecificering af krav til de enkelte oplysninger,
  • krav til brugsanvisning, hvis dette er relevant for det pågældende produkt samt
  • beskrivelse af Varefaktas obligatoriske stikprøvekontrol af varer med Varefakta-mærke samt dertilhørende kontrolresultater og kontrolomkostninger.

Har du brug for rådgivning, et labeltjek eller andet? Kontakt os i allerede dag.