Tjek af brugsanvisning og evt. monteringsvejledning

Varefakta kontrollerer brugsanvisningen/monteringsvejledningen for at sikre, at formelle lovkrav samt krav fra Varefaktas forskrift er opfyldt.

Tjek af brugsanvisning og evt. monteringsvejledning

Det overordnede formål med denne ydelse er at sikre, at brugsanvisningen/monteringsvejledningen for den pågældende vare lever op til gældende national lovgivning, EU-lovgivning samt standarder og Varefaktas forskrift.

Varefakta kontrollerer brugsanvisningen/monteringsvejledningen for at sikre, at formelle lovkrav samt krav fra Varefaktas forskrift er opfyldt.

Brugsanvisningen/monteringsvejledningen kontrolleres desuden for eventuelle vildledninger og hvorvidt illustrationer og tekst stemmer overens.

Forskrifter

Børneprodukter med Varefaktas mærke har krav, der går ud over lovgivningen – som vi kalder forskrifter. Forskrifter er hermed ofte mere strikse end lovgivningen.

Forskrifterne indeholder information omkring:
  • forskriftens gyldighedsområde,
  • Varefaktas minimumskrav til den pågældende produktgruppe,
  • krav til oplysninger i Varefakta-deklarationen,
  • Varefakta-deklarationens udformning,
  • krav til oplysninger i Varefakta-deklarationen,
  • Varefakta-deklarationens udformning,

Børneprodukter med Varefaktas mærke har krav, der går ud over lovgivningen – som vi kalder forskrifter. 

  • en række eksempler på udformning af deklarationer med Varefakta-mærke,
  • en udspecificering af krav til de enkelte oplysninger,
  • krav til brugsanvisning, hvis dette er relevant for det pågældende produkt samt
  • beskrivelse af Varefaktas obligatoriske stikprøvekontrol af varer med Varefakta-mærke samt dertilhørende kontrolresultater og kontrolomkostninger.

Vil du vide mere om vores tjek af brugsanvisning? Kontakt os i allerede dag.