Web-check

Det kan være svært at bevare overblikket over om helhedsindtrykket på ens hjemmeside kan fremstå vildledende. Lad Varefaktas mærkningseksperter gennemgå din hjemmeside for at sikre, at alle oplysninger om dit kosttilskud følger lovgivningen.

Skal vi tjekke dit website?

Kravene til markedsføring og mærkning af kosttilskud online er lige så regulerede som ved fysisk salg. 

Ved et Web-check gennemgås de oplysninger kunden har skrevet på sin hjemmeside om et givent kosttilskud.

Gennemgang af kundens web-oplysninger kan både udføres om en generel kontrol af kundens hjemmeside eller som en specifik produktgennemgang, hvor fremsendte datablade sammenholdes med oplysningerne angivet på hjemmesiden.

Eksempler på information vi kan tjekke:

  • Obligatorisk mærkning.
  • Opsætning.
  • Tekst.
  • Billeder.
  • Anprisninger.
  • Mærkningsordninger.

 

Resultatet af gennemgangen vil være risikobaserede anbefalinger samt ændringsforslag.

Kosttilskud

Tidsestimat og timepris

Varefaktas timepris 1399 DKK (ekskl. moms).

Du er velkommen til at fremsende udklip fra dit website, som du ønsker tjekket og Varefakta vil give et tidestimat på opgaven. 

Varefakta angiver altid tidsforbruget ud fra et estimat, da forskellige faktorer kan have indflydelse på opgavens omfang fx varens kompleksitet, kundens ønske til indhentning af dokumentation, manglende oplysninger ved opgavestart eller særregler.

Har du brug for rådgivning, et labeltjek eller andet? Kontakt os i allerede dag.