Web check

Kravene til markedsføring og mærkning af fødevarer online er lige så regulerede som ved fysisk salg. Det kan være svært at bevare overblikket over om helhedsindtrykket på ens hjemmeside fremstår vildledende. Lad Varefaktas mærkningseksperter gennemgå din hjemmeside for at sikre, at alle oplysninger følger lovgivningen.

Varefakta udarbejder hver dag korrekte deklarationer, mærkninger og anprisninger for et stort antal virksomheder – til glæde for forbrugere og virksomheder. Skal vi også hjælpe jer?

Web check

Salg af fødevarer via digitale platforme er ligesom andre typer fødevarevirksomhed omfattet af fødevarelovgivningen. E-handel med fødevarer omfatter alle former for mad og drikkevarer samt kosttilskud, som markedsføres på digitale platforme, fx hjemmesider, webshops, sociale medier som Facebook og Instagram, samt apps og online markedspladser.

Ved et Web check gennemgås de oplysninger kunden har skrevet på sin hjemmeside om en given fødevare.

Gennemgang af kundens web-oplysninger kan både udføres om en generel kontrol af kundens hjemmeside eller som en specifik produktgennemgang, hvor fremsendte datablade sammenholdes med oplysningerne angivet på hjemmesiden.

Eksempler på information vi kan tjekke:

  • Obligatorisk mærkning.
  • Opsætning.
  • Tekst.
  • Billeder.
  • Anprisninger.
  • Mærkningsordninger.

Resultatet af gennemgangen vil være risikobaserede anbefalinger samt ændringsforslag.

Tidsestimat og timepris

Varefaktas timepris 1399 DKK (ekskl. moms).

Du er velkommen til at fremsende udklip fra dit website, som du ønsker tjekket og Varefakta vil give et tidestimat på opgaven. 

Varefakta angiver altid tidsforbruget ud fra et estimat, da forskellige faktorer kan have indflydelse på opgavens omfang fx varens kompleksitet, kundens ønske til indhentning af dokumentation, manglende oplysninger ved opgavestart, særregler etc.

Har du brug for rådgivning, et labeltjek eller andet? Kontakt os i allerede dag.