Faremærker

Faremærker på vaske- og rengøringsmidler og kemiske produkter til husholdningsbrug

Mange vaske og rengøringsmidler og kemiske produkter til husholdningsbrug er mærket med faremærker. Faremærker er en guide til forbrugeren om, at produktet kan være skadeligt at bruge enten for personen selv eller for miljøet.

Det er derfor vigtigt, at faremærker er korrekte i både størrelse, ordvalg og placering. Faremærker skal være synlige for forbrugeren. Faremærker skal også være uudslettelige, og der er krav til, hvor store faremærker skal være i forhold til emballagens størrelse. I løbet af de kommende år skifter vi fra de gamle kendte, sort/orange faremærker til nye rød/hvide/sorte faremærker. Alle såkaldte rene kemikalier (f.eks. terpentin og eddikesyre) skal bære de nye faremærker allerede nu, men for kemiske blandinger (f.eks. vaskepulver og toiletrensemidler) er der en overgangsordning.

Fra 1. juni 2017 skal alle kemiske stoffer, både rene og blandinger, have de nye faremærker i korrekt størrelse, tekst og udseende på emballagen. Når du arbejder sammen med Varefakta, kan du få rådgivning om faremærker. Ønsker du det, kan vi via en samarbejdspartner få vurderet dit produkt, så det får de rigtige faremærker på emballagen, og vi sikrer, at både tekst og størrelse er i orden.

Miljøstyrelsen laver løbende kontrol af varerne, og har produktet ikke de rigtige faremærker, kan det blive en dyr affære, for i værste fald må varen trækkes tilbage fra hylderne eller mærkes om. Her på Varefaktas hjemmeside kan du se de nye faremærker.

Du kan også kontakte os på sekretariatet, hvis du vil høre mere om mulighederne for rådgivning vedr. faremærker på dine produkter.