Farvestoffet E 171 bliver forbudt i fødevarer i EU

deklarationer

E 171, også kendt som Titandioxid, har i mange år været brugt som farvestof i fødevarer – fx til at få slik, dressinger og glasur til at fremstå kridhvidt!

På baggrund af et omfattende studie har EU’s fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, vurderet, at titandioxid ikke er sikkert at anvende i fødevarer. EFSA´S risikovurdering konkluderer, at det ikke kan udelukkes, at stoffet er genotoksisk og dermed kan beskadige menneskers arvemateriale (DNA). Titandioxid udgør dog ikke en akut risiko for mennesker.

Forbuddet mod brug af titandioxid i fødevarer træder i kraft den 7. februar 2022 og betyder, at farvestoffet bliver fjernet fra EU’s liste over tilladte fødevaretilsætningsstoffer.

I en overgangsperiode på 6 måneder kan leverandører fortsat markedsføre og sælge titandioxid som tilsætningsstof til fødevarer, ligesom fødevareproducenter kan producere og sælge fødevarer med indhold af titandioxid. Overgangsperioden udløber d. 6. august 2022 og titandioxid må herefter ikke længere bruges i fødevareproduktion. Dog må lovligt producererede fødevarer med titandioxid markedsføres og sælges, indtil fødevarernes holdbarhed udløber.

Forordning 2022/63 af 14. januar 2022: Om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår fødevaretilsætningsstoffet titandioxid (E 171)) kan downloades her.

Del

Share on facebook
Share on linkedin