6 years siden

FØDEVARESTYRELSEN FRITAGER OFFICIELT VARER MED VAREFAKTA FOR ORDINÆR KONTROL AF MÆRKNINGEN

Fremover vil fødevarer med det trekantede Varefakta-logo være fritaget for stikprøvekontrol af mærkningen, når Fødevarestyrelsens kontrollanter kommer forbi. Det er resultatet af et nyt samarbejde mellem Varefakta og Fødevarestyrelsen.

Mærkningen på fødevarer med Varefakta-logo skal ikke længere kontrolleres af fødevaremyndighederne. Den kontrol, Varefakta selv foretager er nemlig så effektiv og troværdig, at Fødevarestyrelsen ikke finder, at der er grund til at bruge ressourcerne på at kontrollere Varefakta-mærkede fødevarer.

I praksis betyder det, at Varefaktas kunder i realiteten har fået Fødevarestyrelsens anerkendelse til at blive fritaget for den ordinære kontrol af mærkning, når der er Varefakta-logo på varen. Samarbejdet indebærer, at Fødevarestyrelsen anerkender, at Varefakta uvildigt rådgiver fødevarevirksomheder omkring mærkningsregler og løbende og regelmæssigt kontrollerer, at varerne lever op til disse regler.

I stedet vil Fødevarestyrelsen målrette fødevarekontrollen mod de aktiviteter og virksomheder, hvor risikoen for fødevaresikkerheden og behovet for kontrol er størst.

Hos Varefakta er der glæde over samarbejdet.

”Vi er ualmindeligt glade for, at det er lykkedes at få dette samarbejde i stand med Fødevarestyrelsen, og vi kan ikke sige os fri for også at være en smule stolte. For det er resultatet af mange års konsekvent arbejde med at sikre troværdige og kontrollerede deklarationer”, udtaler direktør Helga Møller, Varefakta.

”Det er en stor dag for Varefakta. Vi glæder os ikke mindst på vegne af vores kunder, som gennem mange år har været parate til at betale for vores uvildige kontrol af hver enkelt fødevare, for at sikre forbrugerne korrekt, kontrolleret og troværdig information til hver en tid.”

Samarbejdet omfatter al basiskontrol og prioriteret kontrol. Hvis Fødevarestyrelsen skulle blive opmærksom på varer, der ikke overholder mærkningsreglerne for eksempel via en kundeklage, så vil Styrelsen kontrollere dette nærmere. Varer med Varefakta-logo vil fortsat kunne indgå i Fødevarestyrelsens særlige kontrolkampagner.

Som led i samarbejdet sender Varefakta hvert kvartal en opdateret oversigt over Varefaktas kunder på fødevareområdet til Fødevarestyrelsen, så disse kunders varer kan blive fritaget for kontrol

2016.02.16