Bag om mærkerne

Bag om mærkerne

Dyrevelfærdsmærket, Rainforest Alliance-logoet, Nøglehullet og Svanemærket – Der kommer flere og flere mærker på varerne i supermarkedet. Logoer og symboler sættes på produkter for hurtigt at signalere et budskab til forbrugeren. De siger for eksempel noget om ernæringsmæssige fordele, dyrkningsmetoder eller etiske hensyn.  
Nedenfor finder du et udsnit af de mange mærker, der findes på varerne i supermarkederne, i håb om, at det kan give et overblik over, hvad mærkerne egentlig betyder, og hvad de kan bruges til.

Varefakta logo - presse

Varefakta-mærke
Varefakta-ordningen er frivillig og er en garanti for, at varen indeholder det, som står angivet på deklarationen. Logoet sikrer, at deklarationen kan markedsføres og sælges i overensstemmelse med gældende national lovgivning samt EU-lovgivning. Samtidig fører Varefakta uvildig stikprøvekontrol af både fødevarer og nonfood der bærer Varefakta-logoet. Dette skal sikre, at varen altid er i overensstemmelse med varens deklaration.

noeglehul-1

Nøglehullet
Nøglehulsmærket er Miljø- og Fødevareministeriets officielle ernæringsmærke. Mærket skal få forbrugerne til at vælge de sundere varer inden for en række fødevarekategorier. Varerne skal opfylde krav med hensyn til indholdet af fedt, sukker, fuldkorn og salt. Kun fødevarer, som bidrager til en sund og varieret kost, kan mærkes med nøglehullet.
Nøglehulsmærket er et frivilligt dansk, norsk og svensk ernæringsmærke, og brugen af det i Danmark kontrolleres af Fødevarestyrelsen.

fuldkorn

Fuldkornslogo
I år 2007 gik erhvervslivet, myndigheder og ngo´er sammen om en målrettet indsats, der skulle få danskerne til at spise mere fuldkorn. Samarbejdet blev formaliseret i Fuldkornspartnerskabet, der varetager det orange fuldkornslogo.
Logoet viser, at der er meget fuldkorn i varen. Samtidig er der krav til indholdet af fedt, sukker, salt og kostfibre.

Statskontrolleret økologisk

Ø-mærket
Det røde Ø-mærke betyder, at produktet er underlagt kontrol af de danske myndigheder. Mærket kan sættes på dansk producerede fødevarer, hvis de danske regler for økologi er overholdt. Reglerne betyder blandt andet, at der er brugt færre sprøjtemidler ved dyrkningen, og at der kun må bruges et begrænset antal tilsætningsstoffer ved fremstillingen af en økologisk vare. Varerne bliver løbende kontrolleret af de danske fødevaremyndigheder for at se, om de lever op til kravene.

EU

EU’s økologimærke
I EU er der fælles regler for økologi. Derfor findes der et særligt EUøkologimærke, som også kan bruges af for eksempel danske producenter. Økologiske varer må altså gerne have andre økologi-mærker, der hører
hjemme i de forskellige lande. Man kan derfor tit købe økologiske varer, der har både EU’s økologimærke og det danske Ø-mærke.

Mærket garanterer, at EU’s regler for økologisk produktion er overholdt. De nationale myndigheder skal løbende kontrollere, at kravene overholdes. I Danmark varetages kontrollen af økologiske fødevarer af Fødevarestyrelsen.

Demeter

Demeter
Demetermærket er et mærke, der kommer på fødevarer, som er produceret biodynamisk og efter demeterprincipperne.

Biodynamisk jordbrug er en detaljeret anvisning på, hvordan man som landmand kan styrke det levende på alle områder i jordbruget. Rent biologisk er mangfoldighed på alle områder en vigtig faktor: afgrødevalg, sortsvalg, sædskifte, husdyrhold, jordbehandling og naturpleje.

Rainforest Alliance

Rainforest Alliance
Rainforest Alliance’s mission er at bevare biodiversiteten og sikre bæredygtige levevilkår ved at omdanne arealanvendelse, forretningspraksis og forbrugeradfærd, samt sikre bedre sociale vilkår for fattige bønder i ulande.

Fairtrade

Fairtrade
Mærket er et internationalt mærke for fair trade, hvilket betyder retfærdig handel. Ideen bag mærket er, at de, der producerer varen, får en fair mindstepris, og har gode arbejdsforhold.

Identifikationsmærke

Identifikationsmærke
Identifikationsmærket gør, at man kan spore varen tilbage til den virksomhed, der har produceret eller pakket varen. Bogstaverne og tallet er slagteriernes og mejeriernes “nummerplade”.

Bedre dyrevelfærd

Dyrevelfærdsmærket
Dyrevelfærdsmærket har til formål at skabe bedre dyrevelfærd for flere danske grise ved hjælp af en mærkningsordning og markedsbaseret dyrevelfærd.

Det er et statsligt mærke udviklet i samspil med interessenter med statsligt logo og statsgodkendt kontrol. Dyrevelfærdsmærket skal gøre forbrugerne bevidste om, hvordan de kan bidrage til bedre dyrevelfærd.

Målet er, at alle kødprodukter skal kunne bære mærket. I slutningen af 2018 vil det være muligt for kyllingekød og produkter af kyllingekød at bære mærket.

MSC - Certificeret bæredygtigt fiskeri

MSC-mærket
MSC står for Marine Stewardship Council. MSC er en uafhængig organisation, som arbejder for at bevare det naturlige havmiljø og sikre de vilde fiskebestande.
Fiskeproducenter kan bruge mærket, når fangsten lever op til mærkets regler for miljøvenligt og bæredygtigt fiskeri.

GDA mærket

GDA-mærke
GDA står for Guideline Daily Amount og viser, hvor stor en procentdel af salt, sukker, fedt, mættet fedt og energi der er i produktet i forhold til det vejledende daglige indtag. GDA er udviklet af den europæiske fødevareindustri sammen med ernæringseksperter.

Forskellen på GDA og den traditionelle næringsdeklaration er, at GDA opgives per portion og ikke pr. 100 gram/100 ml. Portionsstørrelsen fastsættes af producenten. Samtidig viser GDA, hvor stor en procentdel den angivne portion er i forhold til det daglige behov hos en kvinde med moderat energibehov (2000 kcal) dagligt.

E-mærke

e
På etiketterne, på nogle færdigpakkede fødevarer, kan man se et “e” i forbindelse med nettovægten. Det betyder, at producenten frivilligt har bedt om at få kontrolleret, at varen indeholder den mængde, der er angivet på pakken.

Astma Allergi Danmark - den blå krans

Den blå krans
Astma- og allergimærket findes på personlig pleje-produkter. Mærket sætter fokus på kontaktallergi og stiller krav om, at stoffer, hvor der er set allergi hos flere personer, ikke findes i produkter med Den Blå Krans. Det betyder bl.a. at parfume og formaldehyd ikke må anvendes i produkterne.

Asthma Allergy Nordic

Asthma Allergy Nordic
Det skal være nemt og ligetil for forbrugerne at orientere sig om allergivenlige produkter. Derfor har Astma-Allergi Danmark, Astma och Allergi förbundet i Sverige og Norges Astma- og Allergiforbund valgt at lægge de nationale allergimærker sammen og skabe et fælles mærke, der hjælper forbrugere både i Norden og globalt.

Som noget nyt vil man kunne møde det nordiske mærke på nye produktkategorier, der relaterer sig til indeklima med fokus på sygdommen astma.

Svanemærket

Svanemærket
Svanemærket garanterer, at produkter der bærer mærket, er blandt de mest miljøvenlige på markedet. Alle indholdsstoffers livscyklus bliver analyseret ud fra, hvor meget, de belaster miljøet i deres levetid. Ingen parfume er tilladt i babyprodukter og produkter til børn, men produkter til voksne må godt indeholde parfume.

Ecolabel EU blomsten

Blomsten
Blomsten er den europæiske pendant til det nordiske svanemærke, og kriterierne er i store træk de samme. Mærket fokuserer på miljøbelastning, men dertil kommer visse krav til allergi og sundhed.

Glas og gaffel

Glas og gaffel
Glas- og gaffelsymbolet betyder ikke, at produktet er godkendt, men at den ansvarlige virksomhed har vurderet, at den emballage eller genstand, som symbolet er sat på, opfylder kravene til fødevarekontaktmaterialer.

CE

CE-mærket
Legetøj, maskiner og elektriske apparater er alle eksempler på produkter, der skal CE-mærkes. Fælles for dem er, at de hører under et af de direktiver, som EU har vedtaget CE-mærkning for. Under hvert produktdirektiv er der en række produktgrupper, fx er hejse- og løftetilbehør en produktgruppe under maskindirektivet. Produktgrupperne i direktiverne er udvalgt for at have særligt fokus på sikkerhed, sundhed og miljøet. Det er kun produkter, der markedsføres eller ibrugtages inden for EU, der skal CE-mærkes.

Genbrugsmærke

Genbrugsmærket
Mærket anbringes på produkter, der enten er lavet af genbrugsmateriale eller kan genbruges helt eller delvist. Dette genbrugssymbol indikerer samtidig, at materialet kan indsamles til genanvendelse. Der findes ikke en uafhængig kontrolinstans af symbolet.

FSC

FSC-mærket
FSC er en international mærkeordning for træ og træprodukter, herunder også papir. FSC står for Forest Stewardship Council. Køber du produkter med et FSC-mærke på, så ved du, at træet kommer fra en FSC-skov. Det vil sige en skov, hvor man ikke må fælde mere træ, end skoven kan nå at reproducere (genskabe). FSC er en sikkerhed for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn.

RSPO

RSPO
RSPO-certificering sikrer, at etableringen af oliepalmeplantager sker på en miljømæssig og socialt ansvarlig måde. RSPO pålægger virksomhederne at minimere de negative virkninger, palmeolieplantagerne ellers har på natur,
miljø og mennesker.

Et af de vigtigste RSPO-kriterier er, at man ikke må rydde primære (urørte) skove, områder, der indeholder betydelige koncentrationer af biodiversitet (f.eks. truede arter), skrøbelige økosystemer og områder, som er fundamentale for at møde basale eller traditionelle kulturelle behov i lokalsamfundet (områder med høj bevaringsværdi).