Vi kontrollerer varedeklarationer

Varefakta er din garant for, at varedeklarationer der er tjekket af os kan markedsføres i overensstemmelse med gældende national lovgivning

over

1600

Varefakta-mærkede varer i Danske supermarkeder.

mere end

64 år

erfaring …

over

30

medarbejdere kontrollere, at deklarationen holder, hvad den lover.

Varer med Varefakta

Fødevarer

Kosttilskud

Nonfood dagligvarer

Børneprodukter

Cykellåse

Dyrefoder

Afspil video

Tryghed hos forbrugen

Varefakta sikrer altid:

  • grundig gennemgang af national og international lovgivning, bekendtgørelser, direktiver og vejledninger
  • korrekturlæsning
  • korrekt angivelse af obligatoriske oplysninger
  • god dialog med vores kunder. Vi informerer om eventuelle problematikker samt giver konkrete løsningsforslag
  • korrekte anprisninger og forbrugersikkerhed i fht. vildledning
  • høj integritet i arbejdet – Varefakta arbejder fortroligt med alle oplysninger
  • kvalitetssikring: Varefakta foretager altid en faglig kontrol på alle arbejdsopgaver, inden de afleveres til vores kunder. Det betyder i praksis, at der altid er flere konsulenter, der har gennemgået sagen, inden DEN afsluttes og afleveres til vores kunde. Dette er for at sikre den højeste kvalitet i vores arbejde.

Du kan læser mere om:

  • Vaskesymboler og plejesymboler
  • Mærkning af faremærker
  • Barnevognsseler test