Børneprodukter

Børneprodukter

Varefakta hjælper med sparring og rådgivning om lovgivning og standarder i Danmark. Når Varefakta udarbejder varedeklaration på børneprodukter, gennemgår vi testrapporter og teknisk dokumentation og sikrer, at begge dele er aktuelle og relevante både i forhold til lovgivningen, sikkerhedsstandarderne på området og de ekstra krav, Varefakta stiller til produktet. Mangler der tests og dokumentation, formidler Varefakta kontakt til laboratorier i Danmark og udlandet.

Efterfølgende sørger Varefakta for en løbende stikprøvekontrol af, at kravene til produktet fortsat overholdes, og at der er overensstemmelse mellem deklarationens oplysninger og produktet. Læs mere om Varefaktas ydelser her.

Trpp Trapp smal