Nonfood dagligvarer

Nonfood dagligvarer

Vi er specialister i lovgivning indenfor nonfood dagligvarer f.eks. CLP, detergentforordningen, kosmetikforordningen (kemikalielovgivning) samt lovgivning for fødevarekontaktmaterialer. Vi kan desuden hjælpe med at sikre dokumentation for overholdelse af andre mærkningsordninger, vi vurderer anprisninger og kan indhente oplysninger om emballagens sammensætning.

Varefakta arbejder med alle typer nonfood dagligvarer, som f.eks. vaske- og rengøringsmidler, personlig pleje produkter, husholdningsartikler, sutter, bleer mm.. 

Vi sikrer, at al lovpligtig dokumentation er til stede, inden vi udarbejder varedeklaration. Varer med Varefakta-logo har ofte krav der går ud over lovgivningen. Disse varer udtages løbende til stikprøvekontrol for at sikre at produkterne er korrekt deklarerede.

I vores eget laboratorium foretager vi tests, f.eks. absorption på hygiejnebind, pH på kattegrus og så tæller, måler og vejer vi alle typer nonfoodprodukter. Laboratoriet er rent forbrugerrrettet og ikke akkrediteret. Læs mere om Varefaktas ydelser her.

_DSC0043 ikon til presse