4 years siden

Forsikringsselskaber nyder godt af færre cykeltyverier

Siden 2011 har forsikringsselskaberne samlet sparet 261 mio. kroner i erstatninger, viser branchens egne tal, som Varefakta har opgjort.

Det er ikke kun cyklisterne, der kan glæde sig over, at cykeltyvene har fået vanskeligere arbejdsbetingelser.

Også forsikringsselskaberne kan sove bedre om natten.

Ifølge Varefaktas beregninger toppede de årlige udbetalinger for forsikringsselskaberne i 2011 med godt 253 millioner kroner, men siden er udgifterne til erstatninger ifølge brancheforeningen Forsikring & Pensions egne tal reduceret markant år for år. Forsikringsselskaberne har samlet set sparet 217 mio. kroner i forhold til niveauet i 2011.

Forbedrede cykellåse

Udviklingen er markant, og den følger den udvikling, som også tal fra Danmarks Statistik viser. År for år går antallet af anmeldte cykeltyverier ned, og landede sidste år på det laveste niveau i 42 år, både hvad antal anmeldte cykler, og hvad antal udbetalinger angår.

Det er en alment accepteret kendsgerning, at godkendte og forbedrede cykellåse spiller en afgørende rolle i den sammenhæng.

“De skærpede krav til cykellåse, som vi indførte sammen med forsikringsselskaberne har haft en stor betydning for, at vi i dag befinder os på et helt andet og lavere niveau, hvad angår antallet af cykeltyverier,” siger Varefaktas administrerende direktør Heidi Søsted, der vurderer at kravene har haft en langtidseffekt.

“Vi tager ikke hele æren, for der er også andre faktorer, der kan spille ind, men der er ingen tvivl om, at kvaliteten af cykellåse er blevet forbedret over årene. I dag er en cykellås ikke lige til at banke op med et enkelt slag. De allerfleste cykler er forsynet med en godkendt lås, som er svære at få op, selv med værktøj og god tid,” tilføjer Heidi Søsted

Krav om godkendt lås

Foreløbige tal tyder på, at antallet af anmeldte tyverier går yderligere ned i 2017. Varefakta er ene om at godkende cykellåse herhjemme, og forsikringsselskaberne stiller krav om en godkendt lås for at udbetale erstatning.

Liste med godkendte låse findes hér: https://varefakta.dk/cykellase/

Billedtekst: Siden 2011 er forsikringsselskabernes udgifter til erstatning efter cykeltyverier reduceret markant. I alt 261 mio. kr. lyder den samlede besparelse på de seneste fem år, ifølge tallene fra Forsikring & Pension. Tallene herover er kroner i tusinder.