Generelle vilkår

Generelle vilkår

Tilmelding er bindende og kan ske på følgende måder:

• Online tilmelding

• E-mail: varefakta@varefakta.dk

• Tlf.: 46304500 (for yderligere oplysninger og tilmelding)

Du kan tilmelde dig indtil dagen inden arrangementet, men vi anbefaler hurtig tilmelding, da arrangementet kan blive udsolgt. 

Alle tilmeldinger bekræftes via e-mail.

Overtegning/aflysning

Hvis der ikke er plads på et arrangement, giver vi dig besked med det samme og tilbyder dig plads på førstkommende afholdelse med ledige pladser.

Ved for få tilmeldinger forbeholder Varefakta sig ret til at udskyde eller aflyse arrangementet. Eventuelle udgifter til transport, hotel mv. refunderes ikke af Varefakta.

Flytning/afmelding

Afmelding skal altid ske skriftligt. 

Vær opmærksom på, at annulleringsbetingelser også gælder i forbindelse med sygdom.

Ved flytning eller afmelding mere end 2 uger før afholdelse, betales et gebyr på 25 % af arrangementets pris. Ved flytning eller afmelding 2 uger eller senere før afholdelse, betales et gebyr på 50 % af det fulde beløb. 

Afmelder du senere end 2 hverdage før kursets start, opkræver vi fuld kursusafgift. Dette gælder også ved hel eller delvis udeblivelse.

Forhindret i at deltage

Bliver du af en eller anden grund forhindret i at deltage, er du naturligvis altid velkommen til at sende en kollega.

Du skal blot give os besked på tlf. +45 46304500 eller via mail til varefakta@varefakta.dk.

Pris/faktura

Kursusafgiften er forskellig afhængig af kurset – se pris i hver enkelt kursusbeskrivelse.

Prisen inkluderer deltagelse og forplejning på arrangementet. På en række arrangementer er materialet tilgængeligt elektronisk. Priserne er excl. moms.

Du skal ikke betale kursusafgiften, før du modtager en faktura fra os, som fremsendes i forbindelse med tilmeldingen (med 8 dages betalingsfrist). Faktura sendes uafhængigt af bekræftelsen.

Tilmeldingen anses for bindende, når betalingen er modtaget.

Faktura, kursusprogram, kørselsvejledning, m.m. sendes i elektronisk form.

Yderligere information

Har du brug for uddybende information om arrangementets faglige indhold, er du velkommen til at kontakte vores kursusadministration på varefakta@varefakta.dk eller tlf. +45 46304500.

Forbehold for ændringer

Varefakta tager forbehold for ændringer af tid, sted, underviser/oplægsholder, indhold, pris samt eventuelle trykfejl.

Oplysning om klagemuligheder

En klage over en tjenesteydelse købt hos Varefakta kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. 

Fonden Varefakta er en selvejende institution, som blev stiftet i 1957. Varefakta er en unik mærkningsordning, som sætter en ære i at levere præcise og lovpligtige varedeklarationer og efterfølgende kontrollere, at deklarationen holder, hvad den lover. Varefakta varetager hensynet til forbrugersikkerhed, herunder detailhandlens behov for juridisk korrekt mærkning i forhold til et ofte kompliceret regelsæt.