Varefaktas historie

Varefakta har udarbejdet varedeklarationer og ført kontrol med dem i mere end 65 år. 

Det første Varefakta-mærkede produkt var et køleskab – mærkningstilladelsen blev givet i 1959

Efter Anden Verdenskrig var der en generel mangel på varer, og de varer, som man trods alt kunne få, var af dårlig kvalitet. Som følge af den dårlige kvalitet fik man i Danmark en kvalitetsmærkningskommission, og det hele endte med, at man nedsatte et nævn – Dansk Varefakta Nævn. Dette muliggjorde, at man kunne informere om en vares kvalitet og kvantitet på et objektivt og sammenligneligt grundlag.

Den første mærkningstilladelse blev givet til et køleskab i 1959. I begyndelsen var det således typisk fødevarer og husholdningsapparater, der blev mærket. Grunden til dette var, at der på det tidspunkt var en dansk industri indenfor begge slags produkter. Mærkningsordningen udbredte sig senere til en lang række andre produkttyper – fx sengetøj, arbejdstøj, blyanter, madrasser og campingvogne.

Nævnet bestod af repræsentanter fra forbrugere, erhvervslivet og forskningsmiljøet: Man talte om de 4 f´er: Forskere, forbrugere, forhandlere og fabrikanter.

Nævnet nedsatte en række udvalg, der i udvalgsarbejdet skulle fremkomme med nogle forskrifter. Man brugte ofte en 5-trinsskala, og der blev stillet minimumskrav, der sikrede at produkterne var brugsegnede. På denne måde blev det nemt for forbrugeren at få oplysninger om produktet og finde vej til et kvalitetsprodukt.

Oprindeligt var det forskellige interesse- og erhvervsorganisationer, der finansierede nævnet, bl.a. FDB, Håndværksrådet, Grosserer-Societet og Industrirådet. Deklarationsarbejdet betaltes af mærkningsafgifter og senere kom der også statstilskud til. I dag er tilskuddet væk, organisationerne er gledet ud, og Varefakta er nu styret af en professionel bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmerne repræsenterer dog fortsat forbrugerområdet, det kommercielle område og forskning.

Som følge af den intensiverede EU-lovgivning er der færre varegrupper end tidligere, der kan bære Varefaktas mærke.. I dag kan du fx finde Varefakta-mærket på fødevarer, barnevognsseler, cykellåse, kosmetiske produkter, engangsbleer og vaske- og rengøringsmidler.

Logo_lodret_m._tagline_sort

2020-2022

 • 2020 Varefakta flytter til nye og større lokaler i Glostrup.
 • 2020 Fonden Varefakta oprettes.
 • 2021 Varefakta introducerer Croissant Talk. En månedlig event, hvor Varefaktas inviterer alle med ansvar indenfor mærkning og markedsføring af forbrugerprodukter til oplæg om, hvad der rør sig inden for mærkningsområdet.
 • 2022 Niels Karstensen (CEO Karstensen) bliver formand for Varefaktas bestyrelse.

2017-2019

 • 2017 Heidi Søsted bliver direktør.
 • 2017 Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår, bliver formand for Varefaktas bestyrelse.
 • 2018 Varefakta begynder, at kommunikere på de sociale medier og har nu både en Facebook-konto, en Instagram-profil, en LinkedIn-konto og en Twitter-profil. 
 • 2018 er også året, hvor Varefaktas forskrifter bliver tilgængelige for offentligheden og åbne for høring på www.varefakta.dk.
 • 2019 Varefakta udvider mærknings-markedet og formidler nu også deklarationer til USA.
 • 2019 Varefakta opretter en kursusvirksomhed og afholder fastlagte samt virksomhedstilpassede kurser indenfor mærkning af forbrugerprodukter. Det første kursus, der blev afholdt var om “Oprindelsesmærkning og anprisninger”.
 • 2019 Varefakta kan udfærdige deklarationer til kosttilskud.
 • 2019 Varefakta deltager for første gang på Folkemødet på Bornholm.
 • 2019 Varefakta udfører forskningsarbejde i samarbejde med CBS.
Logo_lodret_m._tagline_sort

2011-2016

 • 2011 Dansk Varefakta Nævn skifter navn til Varefakta og får samtidig nyt logo.
 • 2013 Det er nu muligt at finde en Varefakta-kontrolleret barnevogn i handlen. Samtidig anbefaler Sundhedsstyrelsen nybagte forældre, at købe Varefakta-kontrollerede regnslag, i bogen “Sunde børn – Til forældre i alderen 0-2 år”.
 • 2014 Varefakta rykker ind på den internationale scene. Varefakta er nu i stand til at formidle deklarationer til 70 lande.  
 • 2016 Fødevarestyrelsen fritager officielt varer med Varefakta for ordinær kontrol af mærkningen.
 • 2016 Annette Kreiner, koncern-direktør i Dagrofa, bliver formand for Varefaktas bestyrelse.
 • 2016 Varefakta skæres fra finansloven og mister det årlige statslige tilskud.

1992-2007

 • 1992 Helga Møller bliver direktør.
 • 1993 DVN arrangerer europæisk konference om mærkning.
 • 1995 Undersøgelser viser, at 87 procent af danskerne kender Varefakta. 55 procent har præference for varer med Varefakta.
 • 2000 DVN vinder udbud og driver Energimærkesekretariatet for Produkter (hårde hvidevarer og lyskilder).
 • 2004 Der kommer Varefakta på varer i udenlandske butikker – til at begynde med på Netto-varer i Sverige.
 • 2004 Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der i dagtilbud benyttes barnevognsseler, der er kontrolleret af Varefakta.
 • 2007 DVN fejrer 50 års fødselsdag med kampagne for varedeklarationer på skoleskemaet.

1972- 1984

 • 1972 DVN får nyt logo.
 • 1974 Varefaktas årsberetning viser, at forbrugeren kan købe  redningsveste, både, telte, ovne, opvaskemaskiner, frysere, vaskemaskiner og græsslåmaskiner med Varefaktas mærke på. Dette var tilfældet inden der kom en mere specifik lovgivning på de enkelte områder.
 • 1978 Steffen Gulmann bliver formand for DVN’s bestyrelse.
 • 1979 DVN skifter navn til Dansk Varefakta Nævn.
 • 1981 De fleste forsikringsselskaber beslutter kun at dække tyveri af cykler, der i gerningsøjeblikket var låst med cykellås med Varefakta.
 • 1982 DVN fejrer 25-års jubilæum.
 • 1984 DVN kontrollerer mærkning af energiforbrug på elbageovne, hvilket bliver den første spæde start på opgaven med at administrere energimærkning af hårde hvidevarer.

1949- 1968

 • 1949 Lis Groes bliver formand for Danske Husmødres Forbrugerråd og foreslår sammen med Arbejderbevægelsens Erhvervsråd et frit og uafhængigt organ til kvalitetskontrol af forbrugsvarer.
 • 1950 Handelsministeriet nedsætter kommission angående kvalitetsmærkning.
 • 1956 Kommissionen afgiver sin betænkning.
 • 1957 Dansk Varefaktadeklarations-Nævn (DVN) bliver stiftet den 5. november ved samarbejde mellem organisationer og institutioner indenfor handel, håndværk, industri og forbrugere.
 • 1961 Frode Bramnæs bliver formand for DVN’s bestyrelse.
 • 1968 DVN bliver en fast del af finansloven.