2 years siden

Præsentation af Varefaktas bestyrelsesmedlem Niels Karstensen

Niels er efter 30 år i dagligvarebranchen, de seneste 10 år på direktørniveau, startet op som selvstændig med professionelt bestyrelsesarbejde. Derudover laver han advisory arbejde i forskellige virksomheder.

Vi har spurgt Niels om, hvad hans motivation er for at være en del af Varefaktas bestyrelse, hvortil han svarede:

”At få den unikke mulighed at være en del af Varefakta`s bestyrelse, ser jeg som en stor inspiration til at kunne bidrage til den fortsatte udvikling af en yderst velrenommeret virksomhed og organisation. Jeg har igennem mine mange år i dagligvarehandlen kendt til den store betydning af korrekt varemærkning og forbrugervejledning. Således et mangeårigt kendskab til, hvad netop Varefakta igennem en menneskealder har bidraget med af værdifuldt arbejde på dette område. Jeg ved, at Varefakta af mange kunder opleves som en garanti for et trygt og sikkert valg.”

 ”Jeg kan bidrage med den viden, jeg har oparbejdet fra min ansættelse i 3 af de største organisationer inden for dagligvarehandlen i Danmark: Salling Group, Coop og Dagrofa. Herunder specielt de forventninger de enkelte kædeformater har til mærkning og oplysning omkring varerne til deres kunder. 

Derudover har jeg igennem de seneste år, både i Coop og Dagrofa, været kraftig involveret i hele CSR arbejdet omkring miljømærkning og oplysning til kunderne. Heraf også min store interesse for det igangværende arbejde omkring et kommende “klimamærke”. Jeg er sikker på, at jeg på dette område kan bidrage til Varefaktas vigtige rolle og arbejde med et kendskab og netværk til interessenterne i de arbejdende kædeorganisationer.”

 ”Jeg glæder mig i den grad til at komme i gang, og ser frem til arbejdet for både Varefakta, men i sidste ende også for det, vi hjælper den enkelte forbruger med. Et godt og sikkert valg!”

Niels Karstensen