Nyt fra Fødevarestyrelsen om økologireglerne

Fødevarestyrelsen sendte den 21. december 2022 et nyhedsbrev ud vedrørende økologireglerne. Læs med nedenfor og få en kort opsummering af nogle af de ændringer, som træder i kraft i år 2023.

Traces

Fra 1. januar 2023 forventes det, at økologicertifikater for alle virksomheder under Fødevarestyrelsens økologikontrol, vil være overført til det nye EU-økologicertifikatsystem i TRACES. 

Økologisk foder til kæledyr

Forarbejdning og mærkning af økologisk dyrefoder vil primo 2023 blive fuldt ud EU-reguleret, under økologiforordningens regulering af foder. Det sker, når en vedtaget ændring af Positivliste-økologiforordningen offentliggøres. I forordningen vil der i bilag III være anført hvilke stoffer, der tillades ved fremstilling af økologisk dyrefoder. 

Opdateret økologivejledning

Med ændringerne i bl.a. certifikatsystemet er vejledningen om økologiske fødevarer også blevet opdateret. Vejledningen inkluderer information om ændring i bestemmelserne om økologisk dyrefoder og den generelle erklæring, som hidtil har været en del af økologirapporten.

Ændring til listerne over tilladte tilsætningsstoffer og hjælpestoffer

Ændringen omfatter bl.a., at kravet om, at tilsætningsstoffet gellangummi (E 422) skal stamme fra økologisk produktion, udsættes til 1. januar 2026. Derved sikres at gellangummi kan anvendes uden stop, også selvom forordningen først offentliggøres i løbet af januar 2023.

Øget kontrol ved import af bestemte økologiske varer fra specifikke tredjelande

EU-Kommissionen har revideret listen over importerede økologiske produkter fra visse tredjelande, som er underlagt øget kontrol i 2023.

Læs mere om økologireglerne på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Varefakta kan hjælpe dig!

Har du brug for rådgivning vedr. de nye regler, så ring til Varefakta på telefon (+45) 46304500 eller send en mail på varefakta@varefakta.dk.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev "Varefakta Insights"
og hold dig opdateret

Når du tilmelder dig nyheder fra Varefakta, giver du samtykke til at modtage faglige nyheder og inspiration vedr. mærkning af forbrugerprodukter, samt information om Varefaktas services, kurser, Croissant Talks og andre events.

Varefakta passer godt på dine personoplysninger, og vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med den gældende databeskyttelsesforordning og databeskyttelseslov. Du kan læse mere om vores databehandling og dine rettigheder i vores privatlivspolitikDu kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet.

Del

Del på facebook
Del på linkedin