Nyt lovforslag skal fremme bæredygtig og ansvarlig virksomhedsadfærd

I slutningen af februar præsenterede Europa-kommissionen et nyt lovforslag vedrørende lovpligtig due diligence og regler for bæredygtig selskabsledelse ‘Corporate Sustainability Due Diligence’. Forslaget har til formål at fremme bæredygtig og ansvarlig virksomhedsadfærd i de globale værdikæder.

Corporate Sustainability Due Diligence er et EU direktiv, der indeholder forslag til lovpligtig due diligence på miljø- menneskerettighedsområdet.

Forslaget sætter bl.a. krav til at virksomheder skal  identificere og om nødvendigt forebygge, afslutte eller afbøde negative indvirkninger af deres aktiviteter på menneskerettigheder (fx børnearbejde) og på miljøet (fx forurening). Lovforslaget skal sikre gennemsigtighed, fremme den grønne omstilling og beskytte menneskerettigheder. Læs mere om lovforslaget her.

Lovforslaget skal nu til behandling i Europa-Parlamentet og i Det Europæiske Råd. En del lande og virksomheder har dog allerede implementeret lovforslaget og i Norge trådte den nye og lignende lov ”Åbenhedsloven” i kraft d. 1. januar 2022. Læs mere om Åbenhedsloven her.

HAR DU BRUG FOR HJÆLP TIL AT IMØDEKOMME LOVFORSLAGET?

Hos Varefakta hører vi fra vores kunder, at forbrugeren i stigende grad efterspørger gennemsigtighed af den enkelte vare – herunder information om oprindelse og producent. Efterspørgsel fra vores kunder har gjort, at vi allerede nu er i gang med at udarbejde konkrete rapporteringsmuligheder, der kan sikre gennemsigtighed ift. oprindelsen af en fødevares enkelte ingredienser.

Du er velkommen til at booke os til et møde om, hvad vi kan gøre for din forretning, ved at skrive til varefakta@varefakta.dk eller ringe på (+45) 46 30 45 00.

Del

Share on facebook
Share on linkedin