Obligatorisk mærkning ved onlinesalg af færdigpakkede fødevarer

Af Oliver Ørnfeld-Jensen.

Artiklen vil kort beskrive, hvilke obligatoriske mærkningskrav, som skal ledsage færdigpakkede fødevarer, der markedsføres og sælges via online-platforme til slutbrugeren.

Det fremgår af Fødevareforordningens artikel 14 om fjernsalg, at alle obligatoriske mærkningskrav for færdigpakkede fødevarer skal være tilgængelig for forbrugeren i købsøjeblikket. Dog er oplysninger som trykkes på produktet, efter at produktet er færdigpakket fx lot- og datomærkning, undtaget[1].

I cirkeldiagrammet nedenfor er alle de mærkningskrav, som er obligatoriske at angive for færdigpakkede fødevarer, som sælges online, opsummeret.

Cirkeldiagram over de obligatoriske mærkningskrav for færdigpakkede fødevarer der sælges online.

MÆRKNINGSANSVARLIG

For færdigpakkede fødevarer vil den mærkningsansvarlige være den virksomhed, hvis navn og adresse markedsføres på produktet. I de tilfælde hvor fødevaren er importeret fra et land uden for EU, så vil det være importøren af fødevaren som vil være mærkningsansvarlig.

Den mærkningsansvarlige skal sikre at informationen som fremgår på emballagen, er i overensstemmelse med gældende national og international lovgivning.

Når man, som onlineudbyder, overfører information fra produktet, så vil det stadigt være den virksomhed der markedsføres på produktet der er mærkningsansvarlig. Men hvis der ændres væsentligt på den information der fremgår på det fysiske produkt eller tilføjer anden markedsføringstekst el. lign. så vil det være onlineudbyderen der er ansvarlig for denne information.

VAREBETEGNELSE

Alle færdigpakkede fødevarer skal have en varebetegnelsen som giver forbrugeren et klar billede af hvilket produkt man køber. Det er derfor vigtigt, at onlineudbyderen ikke kun benytter en fødevares produktnavn, da dette ikke altid kan sidestilles med den lovpligtige varebetegnelse.  

NETTOINDHOLD

Nettoindholdet er den samlede vægt (g eller kg) eller volumen (ml, cl eller l) af et produkt uden emballage. Alt afhængigt af produktet kan der ligeledes stilles krav til en angivelse af produktets drænede vægt, vægt eksklusiv fryseglasering eller enhedsvægt for sammenpakkede produkter.

INGREDIENSLISTE

Ingredienslisten skal oplyse forbrugeren om alle de stoffer og ingredienser der benyttes til at fremstille produktet, herunder aromaer tilsætningsstoffer og enzymer. Det er vigtigt at indlede ingredienslisten med en passende titel som indeholder ordet ”ingredienser”, og derudover skal ingredienslisten indeholde procentangivelse af væsentlige ingredienser som udgør >2 % af varen samt fremhæve alle allergene ingredienser.

OPRINDELSE

For flere fødevarer er det obligatorisk at angive oprindelse fx oksekød, honning, vin osv. Her fremgår det i produkternes handelsnormer hvordan oprindelsen på produkterne skal fremgå af mærkningen.

For fødevarer, hvor det som udgangspunkt ikke er obligatorisk at mærke med oprindelse, kan det alligevel være nødvendigt at angive oprindelsen af produktets primære ingredienser. Dette skal gøres, hvis der er anført et oprindelsesland eller oprindelsesindikationer på hjemmesiden som er forskelligt for den primære ingrediens’ oprindelsesland.

BRUGSANVISNING

Dette er en obligatorisk angivelse på alle produkter der kræver en særlig behandling, tilberedning eller håndtering for, at produktet opnår den ønskede kvalitet samt at produktet vil være sikkert at indtage for forbrugeren.

NÆRINGSINDHOLD

Der findes en fastsat måde at et produkts næringsindhold skal angives på, som følger:

Herudover kan det være obligatorisk for produkter, hvor andre specifikke nærings-stoffer markedsføres på produktet at angive disse også fx kostfibre i et fuldkornsbrød eller margarine tilsat vitamin D.

Der er ligeledes specifikke krav til rækkefølgen som de andre næringsstoffer samt vitaminer og mineraler skal angives i; enkelt- og flerumættede fedtsyrer skal angives under de mættede fedtsyrer, kostfibre skal angives under sukkerarter og vitaminer og mineraler skal angives under salt.

ALKOHOLINDHOLD

Indholdet af alkohol skal angives for drikkevarer som indeholder over 1,2 % vol., og alkoholindholdet skal angives i volumenprocent (% vol.).

I fødevarer skal alkoholindholdet som udgangspunkt ikke deklareres, men det skal dog fremgå i ingredienslisten at produktet er tilsat alkohol.

OPBEVARING

For nogle typer produkter vil det være nødvendigt at opbevare produktet på en bestemt måde, for at sikre at produktet bevarer den ønskede kvalitet og er sikkert at indtage. I de tilfælde hvor dette gør sig gældende er det obligatorisk at angive oplysninger om korrekt opbevaring af produktet.

Endvidere kan det for nogle produkter også være nødvendigt at angive opbevaringsanvisninger efter åbning, da disse anvisninger kan ændre sig efter åbning[2].

SKAL VI LAVE ET WEB CHECK AF DIN WEBSHOP?

Det kan være svært at bevare overblikket over, om helhedsindtrykket på ens hjemmeside fremstår vildledende. Lad Varefaktas mærkningseksperter gennemgå din hjemmeside for at sikre, at alle oplysninger følger lovgivningen. 
Læs mere om Varefaktas web check service her.

Kontakt os på varefakta@varefakta.dk eller (+45) 45 46 45 00.

Kilder

[1] Mærkningsvejledningen Juni 2021, afsnit 13.4.

[2] EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1169&from=DA

Tilmeld dig vores nyhedsbrev "Varefakta Insights"
og hold dig opdateret

Når du tilmelder dig nyheder fra Varefakta, giver du samtykke til at modtage faglige nyheder og inspiration vedr. mærkning af forbrugerprodukter, samt information om Varefaktas services, kurser, Croissant Talks og andre events.

Varefakta passer godt på dine personoplysninger, og vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med den gældende databeskyttelsesforordning og databeskyttelseslov. Du kan læse mere om vores databehandling og dine rettigheder i vores privatlivspolitikDu kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet.

Del

Share on facebook
Share on linkedin