Om Varefakta

Varefaktas overordnede formål er at skabe tryghed hos forbrugeren, igennem korrekt mærkning af forbrugerprodukter. – Varefakta laver alt fra  regulatorisk oversættelser, labeltjeks, stikprøvekontrol af  børneprodukter til udarbejdelse af varedeklarationer med Varefaktas mærke på.

Varefakta varetager hensynet til forbrugerens sikkerhed samt detailhandlens behov for juridisk korrekt mærkning i forhold til et ofte kompliceret regelsæt.

Varefakta varetager hensynet til forbrugersikkerhed

Fonden Varefakta blev stiftet den 16. september 2020. Inden da var Varefakta en selvejende institution, som blev stiftet i 1957. 

Varefakta er en uvildig og frivillig mærkningsordning, så butikskæder, producenter og importører bestemmer selv, om de vil deklarere deres varer med Varefakta. Et produkt får dog kun lov til at bære mærket, hvis det kan leve op til lovgivningen og de ekstra krav, som Varefakta stiller til produktet.

Er der Varefakta-mærke på din vare, så kontrollerer vi også efterfølgende, at deklarationen holder, hvad den lover. Kontrollen skal sikre, at kravene til et produkt er opfyldt, og at deklarationens oplysninger passer med det produkt, som forbrugeren kan købe i butikken.

Er den glutenfri vare rent faktisk glutenfri? Består frikadellefarsen af kalve- og grisekød, og er kødet dansk, som emballagen lover? Stemmer varens næringsindhold? Alt dette og meget mere tester Varefakta, efter de har indkøbt varerne i landets supermarkeder.

Varefakta varetager hensynet til forbrugersikkerhed, herunder detailhandlens behov for juridisk korrekt mærkning i forhold til et ofte kompliceret regelsæt. Dette arbejde udføres for en bred kundekreds af producenter, leverandører og i detailhandlen i Danmark og i udlandet.

Vi kan hjælpe med alt fra labeltjeks og regulatoriske oversættelser til artwork check og udarbejdelse af deklarationer. 

I Varefakta arbejder vi kun regulatorisk. Det betyder, at alle informationer der angives på et produkt, også stemmer overens med lovgivningen.

Varefaktas konsulenter er eksperter i lovgivning og mærkning. Vi sikrer, at en pågældende vare med en pågældende varedeklaration kan markedsføres og sælges i overensstemmelse med national lovgivning samt EU-lovgivning.

Vi er 15 ansatte hos Varefakta.

Fonden Varefakta

VAREFAKTA ER EN ALMENNYTTIG ERHVERVSDRIVENDE FOND:

Den 16. september 2020 overgik Varefakta fra at være en selvejende institution til at være en fond.

Vedtægterne for fonden Varefakta er derfor blevet opdateret en smule og Varefaktas formål er som følger:

 • Fonden Varefaktas formål er at virke for anvendelse af oplysende mærkning, samt højne produktkvalitet, produktsikkerhed og mindske spild af fødevarer, varer og/eller tjenesteydelser til forbrugere.
 • Fondens formål er at stimulere efterlevelse af gældende lovgivning samt stimulere produktion af kvalitetsprodukter, der gør fødevarer og brugsegnede varer eller tjenesteydelser sikre, korrekt mærkede og holdbare.
 • Varefakta udfører kontrol af deklarationer.
 • Herudover er Fondens formål at arbejde med ovenstående f.eks. gennem forskning, partnerskaber, oplysning og uddannelse.
 • Fonden kan og skal i enhver henseende virke for at fremme bæredygtighed, etik og ansvarlighed.

 

 

varefaktas vedtægter og årsrapporter kan findes ved at klikke her.

 

Tryghed hos forbrugen

Varefakta arbejder for at skabe tryghed hos forbrugeren. Det gør vi ved at give korrekte og letforståelige oplysninger om et produkt.

Varefakta sikrer altid:

 • grundig gennemgang af national og international lovgivning, bekendtgørelser, direktiver og vejledninger
 • korrekturlæsning
 • korrekt angivelse af obligatoriske oplysninger
 • god dialog med vores kunder. Vi informerer om eventuelle problematikker samt giver konkrete løsningsforslag
 • korrekte anprisninger og forbrugersikkerhed ift. vildledning
 • høj integritet i arbejdet – Varefakta arbejder fortroligt med alle oplysninger
 • kvalitetssikring: Varefakta foretager altid en faglig kontrol på alle arbejdsopgaver, inden de afleveres til vores kunder. Det betyder i praksis, at der altid er flere konsulenter, der har gennemgået sagen, inden DEN afsluttes og afleveres til vores kunde. Dette er for at sikre den højeste kvalitet i vores arbejde.