FN’s verdensmål

FN´S VERDENSMÅL

Forside < Om Varefakta < FN´s verdensmål

FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling består af 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. Verdensmålene fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber.

Varefaktamærket er et stærkt redskab til at sikre en bæredygtig fremtid. Mærket bidrager nemlig aktivt til en lang række af FN’s verdensmål, som er verdens fælles arbejdsplan for at udrydde fattigdom, bekæmpe ulighed og stoppe klimaforandringerne inden 2030.

Varefakta ønsker at bidrage til, at vores kunder kan styrke deres indsatser i arbejdet med Verdensmålene, og at forbrugeren får anvendelig og konkret oplysning omkring Verdensmålene samt hvordan de kan bidrage til at sikre en bæredygtig fremtid.

Varefaktamærket bidrager især til at opfylde det 12. verdensmål om at sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsformer. De nordiske lande ligger generelt godt i forhold til de fleste af verdensmålene, men har et forbedringspotentiale, når det gælder om at sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsformer.

Derudover bidrager Varefakta-mærket til 4 af de øvrige verdensmål. Du kan se, hvilke mål det drejer sig om på vores faktaark, som du kan hente her.

 

Faktaark om Varefaktamærket og FN’s verdensmål

Læs mere om, hvordan Varefakta-mærket bidrager til FN’s verdensmål:

Faktaark

kontakt

Varefakta tilbyder virksomheder, der benytter Varefakta-mærket, viden om, hvor­dan mærket kommunikerer om og bidrager til Verdensmålene. Har du spørgsmål til, hvordan Varefakta-mærket bidrager til FN’s verdensmål, er du velkommen til at kontakte Varefakta på varefakta.dk. 

Hvis din virksomhed kunne tænke sig at høre mere om muligheden for at producere produkter med Varefakta-mærket, der kan bidrage til FN’s verdensmål – og som kan være med til, at gøre det enkelt for forbrugere og professionelle indkøbere at træffe miljømæssigt bæredygtige valg – er du også velkommen til at kontakte os.