FN’s verdensmål

Forside < Om Varefakta < FN´s verdensmål

FN´S VERDENSMÅL

Verdensmål for bæredygtig udvikling er en ambitiøs udviklingsdagsorden, som frem mod år 2030 skal sætte en mere bæredygtig kurs mod udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på. 

FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling består af 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. Verdensmålene fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber.

Hos Varefakta hjælper vi vores kunder (dagligvarehandlen) med at sikre- og med at dokumentere-, at de arbejder aktivt med verdensmål nr. 12, der handler om ’Ansvarligt forbrug og produktion’.

Det gør Varefakta primært ved at sikre, at alle krav i gældende lovgivning er overholdt. Varefakta kan desuden hjælpe med at indhente data om sammensætning af emballage i forbrugerprodukter, så det sikres at emballagen håndteres rigtigt når den er blevet til affald.

Det kræver en stærk national ramme at nå mål 12 for bæredygtigt forbrug og produktion, der er integreret i nationale og sektorpolitiske planer, bæredygtig forretningspraksis og forbrugeradfærd sammen med overholdelse af internationale normer for håndtering af farlige kemikalier og affald.

FN’S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING