Stikprøvekontrol

STIKPRØVEKONTROL

Forside < Om Varefakta < Stikprøvekontrol

Varefakta test laboratorie

Obligatorisk stikprøvekontrol af varefakta-mærkede varer

Varefakta har som formål, at forbrugerne får korrekte, troværdige og kontrollerede oplysninger på varerne, når de handler. Derfor er stikprøvekontrollen obligatorisk for varer med Varefakta-mærket. Varefakta ønsker, at flest mulige varer skal bære Varefakta-mærket, og at mærket skal give forbrugerne tryghed i deres valg, når de handler.

Stikprøvekontrollen er en kerneydelse i Varefaktas koncept. Kontrollen har til formål at vise, om minimumskravene til produktet er opfyldt, og om der er overensstemmelse mellem deklarationens oplysninger og produktet.

STIKPRØVEKONTROLLEN ER EN INTEGRERET DEL AF VAREFAKTAS VEDTÆGTER

§ 3 Varefakta skal medvirke ved fastsættelse af den nødvendige deklarationsterminologi og af de for kontrol nødvendige prøvnings- og analysemetoder.

§ 12. Bestyrelsen fastsætter betingelser – herunder om erlæggelse af afgifter – for anvendelse af Varefakta-mærket og for kontrollen med at forskrifterne overholdes samt regler for tilbagekaldelse af retten til anvendelse af Varefakta-mærket i tilfælde af misbrug.

Her kan du læse mere om Varefaktas stikprøvekontrol af Varefakta-mærkede fødevarer og nonfood dagligvarer.

Modtager du vores nyhedsbrev?