Varefakta Health

varefakta health

Forside < Om Varefakta < Varefakta Heatlh

VAREFAKTA VIL VÆRE DANMARKS BEDSTE OG SUNDESTE ARBEJDSPLADS!

VAREFAKTAS VÆRDIGRUNDLAG
Vi er en tryg og ansvarlig virksomhed at samarbejde med og være ansat i. Vi tager godt vare på os selv, støtter hinanden, understøtter vores kunders forretning og udvikler os i samspil med vores interessenter.

VISION FOR VAREFAKTAS ARBEJDSMILJØ
Hos Varefakta sætter vi vores medarbejderes sundhed og trivsel meget højt. Vi ønsker at skabe Danmarks bedste og sundeste arbejdsplads, hvor vi stræber efter at ingen medarbejdere rammes af stress eller arbejdsbetingede sygemeldinger.

Det er vigtigt for os at have et godt arbejdsmiljø og en god energi i huset. At have en sund arbejdsglæde er afsmittende, og det kan mærkes af vores kunder.

MISSION FOR VAREFAKTAS ARBEJDSMILJØ

 • Fællesskab
 • Tryghed på arbejdspladsen
 • Initiativer, der styrker både det fysiske og mentale arbejdsmiljø
 • Sikkerhed
 • Plads til forskellighed
 • Brug af sanserne i hverdagen; god kaffe, mulighed for en blød siddeplads at slappe af i, ren luft, flotte og grønne planter,er er pæne at se på, og som skaber et godt indeklima
 • Faglig udvikling, der skaber mental sundhed 
 • Førstehjælpskursus tilbydes alle medarbejdere
 • Balance i arbejdsliv kontra privatliv
 • Fokus på FN’s verdensmål

VAREFAKTAS INITIATIVER TIL AT SKABE DANMARKS SUNDESTE OG BEDSTE ARBEJDSPLADS
Corona-pandemien har påvirket vores liv de seneste år, og har skabt et endnu større fokus på vores evne til at holde os sunde – både fysisk og psykisk. Hos Varefakta har vi arbejdet hjemme og hver for sig det meste af tiden og behovet for et øget fokus på medarbejdernes velbefindende er steget. Varefakta har derfor igangsat yderligere initiativer for at fremme arbejdsglæden. Initiativer som vi ønsker, skal leve videre på den anden side af pandemien.

Varefaktas initiativer indenfor arbejdsmiljø støtter både vores fysiske sundhed såvel som vores mentale helbred. Som medarbejder kan man frivilligt vælge imellem initiativerne.

Alle initiativerne er med til at skabe en større fællesskabsfølelse og styrker vores lyst til at holde os aktive og sunde i en hverdag, hvor der er vendt op og ned på rutiner. Og sidst men ikke mindst, så er de mulige at gennemføre i løbet af arbejdsdagen.

Initiativerne har fokus på ergonomi, sundhed, trivsel og fællesskab og omfatter bl.a.:

KONTORCYKEL
Varefakta indkøbte forrige år en kontorcykler, som går på skift i løbet af dagen blandt de ansatte. Med mange timers stilsiddende arbejde i løbet af en arbejdsdag, har cyklen været et hit blandt vores medarbejdere.

VIPPEBRÆDDER
Varefakta har to vippebrædder, der går på skift mellem Varefaktas ansatte. Vippebrædderne styrker koordination og balance og anvendes når vores hæve-sænkeborde er hejst op til stående position.

BORDTENNIS
Sidste år indkøbte vi et bordtennisbord. Det giver et lille break i arbejdsdagen, og er en hyggelig måde at mødes med kollegaer på tværs af afdelinger og teams.

FROKOST
Vi prioriterer at spise frokost sammen.

TÆL SKRIDT
Hos Varefakta deltager vi i Tæl skridt-kampagnen, der afholdes af Dansk Firmaidrætsforbund. Kampagnen sætter fokus på, at få mere bevægelse ind i en stillesiddende arbejdsdag. Vi er delt ind i hold og konkurrerer både sammen og enkeltvis om at få gået flest skridt.
Deltagelsen giver os socialt samvær, sundere vaner og lidt venlig konkurrence i en ellers stillesiddende arbejdsdag.

UGENTLIG GÅTUR
Hver onsdag går vi alle en fælles tur på cirka 15 minutter i vores frokostpause.

STRÆK & BØJ
Hver dag afholder vores arbejdsmiljørepræsentant 5-10 minutters stræk og bøj for de medarbejdere der er til stede på kontoret, og som ønsker at deltage. Her laver vi bl.a. udtrækningsøvelser af vores nakke og skuldre.

DHL STAFET
Varefakta deltager i DHL-stafetten i København, hvor vi sammen med vores kollegaer enten går eller løber 5 kilometer – vi får sved på panden, styrker sammenholdet, vi hepper på hinanden, spiser aftensmad i fællesskab og uddeler high-fives på stribe.

TRÆNINGS-TIRSDAG
Hver tirsdag får Varefakta besøg af en personlig træner i tidsrummet 16:15-17:15. Træneren laver udendørstræning med Varefaktas medarbejdere på et niveau, hvor alle kan være med. Træningen vil til at begynde med bestå af gåture med lette øvelser, hvorefter træningen vil udvikle sig. Træningen er gratis for alle medarbejdere.

AKTIVITETER, DER STYRKER DET MENTALE ARBEJDSMILJØ
Varefakta skal fremadrettet arbejde med Mindfullness og deltage i kurser omkring stresshåndtering og hvordan man tidligt kan spotte evt. stress.

HVILERUM
Hos Varefakta arbejder vi i teams i storrumskontorer. Vi har derfor et stillerum på kontoret, hvor man kan tage et hvil på en dertilhørende daybed, tage pause eller lægger sig ned, hvis man f.eks. er gravid.

MÅLSÆTNING
Vi har opsat følgende mål for Varefakta Health:

 1. Varefakta ønsker i 2021/2022, at stille op i landsdækkende konkurrencer om at blive Danmarks bedste og sundeste arbejdsplads. Målet er at vinde eller blive blandt top tre.
 2. Interne målinger af antal sygetimer blandt Varefaktas medarbejderne. Målingen sammenholdes med antal sygetimer på landsplan.