Planteingredienser og ekstrakter af planteingredienser i kosttilskud

Af Camilla Andersen.

Hvis du importerer eller producerer kosttilskud, der indeholder planteingredienser eller ekstrakter af planteingredienser, er der særlige regler, som du skal være opmærksom på.

Kosttilskud er omfattet af fødevarelovgivningen, og mærkningen skal derfor følge de generelle mærkningsregler. Dog er der særlige regler med angivelse af planteingredienser og ekstrakter heraf. Planteingredienser i kosttilskud skal nemlig angives med både det danske og specifikke latinske navn. Det latinske navn, som skal stå i parentes efter det danske navn, skal sikre, at forbrugeren entydigt kan identificere planten. Et eksempel kan være ”ginseng ekstrakt (Panax ginseng C.A. Meyer)” eller ”Rosenrod ekstrakt (rhodiola rosea L.)”.

DROGELISTEN

DTU Fødevareinstituttet har udarbejdet “Drogelisten”, som er en samling af planter, plantedele og svampe, der kan udgøre et sikkerhedsmæssigt problem baseret på toksikologiske vurderinger. Listen er ikke komplet, og man skal være meget opmærksom på ændringer på listen. Fødevarestyrelsens vurderinger kan afvige fra drogelisten, fx hvis der findes ny videnskabelig evidens om risici eller dokumentation fra virksomheder.

Drogelisten er en vejledende liste, og det er virksomhedens ansvar at dokumentere, at der ikke er sikkerhedsmæssige risici ved indtagelsen af kosttilskuddene, at planteingredienserne er tilladte at bruge og markedsføre, og at sikkerhedsvurdere, hvis det findes nødvendigt.

Ved anvendelse af opkoncentrerede planteekstrakter er det vanskeligt at kende alle effekterne. Det er et område med løbende ny evidens – hvorfor man skal være særlig opmærksom på gældende love, lister og kompendier, hvis man som virksomhed importerer eller producerer kosttilskud indeholdende opkoncentrerede planteekstrakter.

Planteingredienser, der kun er tørrede eller let opkoncentrerede, kan anvendes uden særlig tilladelser. Det kan fx være tørret hvidløg eller fiskeolie.

NOVEL FOOD

Novel food ingredienser er nye fødevarer, der ikke har været anvendt til konsum i nævneværdigt omfang i EU før maj 1997. For novel food ingredienser i kosttilskud er det altså tilstrækkeligt at dokumentere, at produktet har været anvendt til konsum før 1997, fx ved at dokumentere salg af det pågældende kosttilskud eller kosttilskudsingrediens i et EU-land før maj 1997.

Hvis kosttilskuddet indeholder novel food ingredienser, som ikke har været anvendt før maj 1997, skal ingredienserne forhåndsgodkendes inden kosttilskuddet markedsføres. Dette skal der ansøges om hos Fødevarestyrelsen.

VAREFAKTAS AREBEJDE MED PLANTEINGREDIENSER OG EKSTRAKTER AF PLANTEINGREDIENSER I KOSTTILSKUD

Varefakta ønsker at give alle forbrugere korrekte og fyldestgørende oplysninger om et kosttilskud, så de kan træffe et oplyst og sikkert valg, når de køber kosttilskud til dem selv og deres familie. Varefakta tilbyder ikke logo på kosttilskud med planteingredienser eller ekstrakter af planteingredienser, da Varefakta ikke har mulighed for at vurdere en sikkerhedsvurdering af et planteekstrakt.

Du kan læse mere om:

herbal leaves, ground herb powder and medicament pills on bamboo spoons, white wooden table
Planteingredienser og ekstrakter af planteingredienser i kosttilskud

Hvis du importerer eller producerer kosttilskud, der indeholder planteingredienser eller ekstrakter af planteingredienser, er der særlige regler, som du skal være opmærksom på.

DanskVarefakta_Produkter_2613
Mærkning af fødevarer

Varefakta er eksperter i fødevarelovgivning og mærkning. Vi sikrer, at en pågældende vare med en pågældende varedeklaration kan markedsføres og sælges i overensstemmelse med national lovgivning samt EU-lovgivning.

Heap of peanuts in the jar,selective focus and blank space
Allergener og frivillig spormærkning

Forkert mærkning kan være livsfarlig. “Undgå det som du er overfølsom overfor”. Det er det man får at vide af lægen, hvis man lider af fødevareallergi eller -intolerance.

Del

Del på facebook
Del på linkedin