Privatlivspolitik – Croissant Talk

Forside < Kurser < Croissant Talk

Privatlivspolitik

Behandling af personoplysninger ved tilmelding
til Croissant Talk arrangementerne.

Sådan behandler Varefakta dine personoplysninger, når du tilmelder dig informationsmødet.

Behandling af personoplysninger
Nedenfor kan du læse om vores behandling af personoplysninger i forbindelse med Croissant Talk arrangementet, der afholdes d. 24. august 2021, kl. 09.00-10.15.

Dataansvarlig
Varefakta er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i forbindelse med din tilmelding til informationsmødet. Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med din deltagelse, er du velkommen til at rette henvendelse til:

Varefakta
CVR. 41791160
Stationsparken 26, 3.tv.
2600 Glostrup
E-mail: varefakta@varefakta.dk
Telefon: (+45) 46304500

Retsgrundlag for behandling af personoplysninger
Varefakta behandler oplysninger som led i afholdelsen af informationsmødet. Varefakta behandler de oplysninger, som du selv sender til Varefakta via mail. Almindelige personoplysninger fx: navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt generelle kontaktoplysninger.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, b, c og f. Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger mv.

Hvordan vi bruger dine oplysninger
De personoplysninger, som du oplyser i forbindelse med tilmeldingen, registreres i Varefakta’s IT-system. Det overordnede formål er at gennemføre informationsmødet professionelt. Dine personoplysninger anvendes, når vi kontakter dig forud for informationsmødet. Oplysninger videregives ikke til tredjepart.

Opbevaring af personoplysninger
Dine personoplysninger gemmes i Varefakta´s IT-system og bruges efterfølgende til at kontakte dig i forbindelse med informationsmødet. Dine personoplysninger opbevares almindeligvis i op til 6 måneder fra din deltagelse i informationsmødet.

Retten til at trække samtykke tilbage
Samtykke til behandling af personoplysninger kan til enhver tid trækkes tilbage. Hvis samtykke trækkes tilbage, påvirker det ikke lovligheden af behandlingen af personoplysninger frem til tidspunktet for tilbagetrækningen.

Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage skal du sende en mail til varefakta@varefakta.dk med emnefeltet: Tilbagetrækning af samtykke – Croissant talk informationsmøde.

Varefakta er en selvejende institution, som blev stiftet i 1957. Varefakta er en unik mærkningsordning, som sætter en ære i at levere præcise og lovpligtige varedeklarationer og efterfølgende kontrollere, at deklarationen holder, hvad den lover. Varefakta varetager hensynet til forbrugersikkerhed, herunder detailhandlens behov for juridisk korrekt mærkning i forhold til et ofte kompliceret regelsæt.