Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Varefakta behandler personoplysninger i forbindelse med opgaveløsning, kurser og arrangementer, markedsføring samt brug af hjemmesiden.

 

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Varefakta
CVR. 41791160
Stationsparken 26, 3.tv.
2600 Glostrup

E-mail: varefakta@varefakta.dk

Telefon: (+45) 46304500

 

2. Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af persondata, er du meget velkommen til at kontakte os på telefon (+45) 46304500 eller varefakta@varefakta.dk

 

3. Beskrivelse af behandlingen

Nedenfor har vi redegjort for til hvilke formål, at vi behandler personoplysninger.

 

3.1. Levering af vores ydelser

I forbindelse med at vi leverer en ydelse til en kunde, vil det altid ske ved, at vi opretter en opgave i vores it-system. På opgaven vil der være tilknyttet en eller flere kontaktpersoner, som på forskellig vis involveres i en del af opgaven. Hvis du er en af disse personer, hvad enten du er en del af kundens organisation/ virksomhed eller er selvstændig erhvervsdrivende, vil vi behandle en række personoplysninger om dig.

Personoplysningerne bruger vi til at kommunikere med dig, når vi behandler opgaven.

Vi behandler en række almindelige personoplysninger om dig, herunder kontaktoplysninger såsom navn og oplysninger om, hvor du er ansat, herunder stilling, email, telefon, adresse på arbejdsgiver.

Kilderne til personoplysningerne er enten dig selv eller en anden person tilknyttet den arbejdsgiver, som du repræsenterer.

Hvis du repræsenterer den kunde, som har bestilt ydelsen/opgaven i form af rådgivningen, udarbejdelse af en deklaration mm., behandler vi dine personoplysninger på grundlag af art. 6.1.b i persondataforordningen, (Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i…).

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for det eller de formål, hvortil oplysningerne behandles. Som hovedregel opbevares oplysningerne i 5 år efter opgavens afslutning, men der kan i særlige tilfælde være kortere eller længere opbevaringsperioder, herunder for at overholde retlige krav til sletning eller opbevaring.

 

3.2. Kurser og arrangementer

Når du deltager i et kursus eller arrangement hos os anvender vi dine personoplysninger til at holde kontakt med dig før, under og efter den pågældende aktivitet.

Er du ansat hos en af vores kunder og du er tilmeldt et kursus eller arrangement, opbevarer vi dine personoplysninger, så længe vi har et forretningsforhold med kunden.

Til brug for gennemførelsen af et kursus eller arrangementet behandler vi kun almindelige personoplysninger herunder oplysninger om navn, stilling, email, telefon og hvor du er ansat.

Kilderne til de oplysninger, vi behandler, stammer fra dig selv eller fra din arbejdsgiver, hvis det er denne, der har tilmeldt dig kurset eller arrangementet.

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på art. 6.1.b, hvis du selv er part til aftalen, da oplysningerne er nødvendige for at opfylde en aftale med dig. Behandlingen kan også finde sted på grundlag af art. 6.1.f (interesseafvejningsreglen), hvor den legitime interesse er at administrere arrangementer og udsende evalueringsskemaer mv.

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt for at kunne gennemføre det pågældende kursus eller arrangement, og at evaluere det. Et kursus kan indgå i en på forhånd beskrevet fastlagt sammenhæng med andre kurser eller netværksetablering og i disse tilfælde opbevarer vi dine personoplysninger, indtil hele forløbet eller netværksarbejdet er afsluttet og evalueret. Er du ansat hos en af vores kunder, opbevarer vi dine oplysninger, så længe vi indgår i et forretningsforhold med kunden. Er der tale om et betalingsarrangement, så opbevarer vi faktura-data i regnskabsåret plus 5 år som fastsat ved bogføringsloven.

Vær opmærksom på, at der kan blive taget billeder under kurser og arrangementer til brug på Varefaktas egne medier fx website, nyhedsbreve og sociale medier fx vores LinkedIn profil. Formålet er at give stemningsbilleder fra arrangementet. Du kan gøre indsigelse mod at blive fotograferet ved at kontakte Varefakta på varefakta@varefakta.dk

Ved deltagelse i webinar optages arrangementet. Optagelsen opbevares udelukkende til internt brug og fremsendes ikke til deltagerne af arrangementet efterfølgende.

 

3.3 Markedsføring

Vi bruger personoplysninger i forbindelse med markedsføringsmæssige tiltag, herunder for at kunne målrette vores kommunikation til dig. Den målrettede kommunikation inkluderer udsendelse af nyhedsbreve.

Hertil behandler vi udelukkende almindelige personoplysninger herunder navn, stilling, email, telefon og hvor du er ansat. Vi registrerer desuden hvilket sprog, du ønsker at modtage vores materiale på.

De personoplysninger, som vi anvender, stammer fra dig selv eller indhentes fra offentligt tilgængelige kilder, f.eks. din LinkedIn profil. Oplysningerne kan også indhentes via brug af vores hjemmeside.

Det retlige grundlag for at behandle oplysningerne er interesseafvejningsreglen (art. 6.1.f). De legitime interesser vi forfølger er vores markedsføringsinteresse og vores interesse i at målrette det materiale vi udsender. Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand.

Har du tilmeldt dig vores nyhedsbrev, gemmer vi dine personoplysninger, så længe du ønsker at modtage materiale fra os og i to år derefter. Har vi indsamlet offentlig tilgængelig information om dig, for at kunne gennemføre markedsføringsmæssige tiltag, gemmer vi materiale om dig, så længe det pågældende tiltag er i gang og to år derefter.

 

3.4 Besøg af Varefaktas hjemmeside

Du kan læse mere om brugen af cookies i Varefaktas cookiepolitik samt tilbagekalde eller ændre dit samtykke ved at fravælge cookies i cookieoversigten, ligesom du kan blokere cookies i din browser.

 

4. Modtagere

Vi behandler oplysningerne fortroligt og videregiver generelt ikke oplysningerne til tredjeparter.

Oplysningerne kan overlades til eksterne leverandører, herunder databehandlere, som bistår Varefakta med drift af virksomheden.

 

5. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

(a) Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.

(b) Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset

(c) Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.

(d) Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

(e) Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

(f) Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte Varefakta på varefakta@varefakta.dk eller telefon (+45) 46 30 45 00.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Vores nyheder

Få et overblik over vores seneste nyheder.

Værd at vide

Artikler, gode råd, guides samt tips og tricks til forbrugerprodukter.