Varefakta er blevet medlem af Dansk Erhvervs IT sikkerhedsnetværk

Varefakta er pr. januar 2022 blevet medlem af Dansk Erhvervs IT sikkerhedsnetværk. Netværket er et forum til vidensdeling, hvor medlemmerne kan få fagligt input, hvor konkrete udfordringer og løsninger drøftes, ligesom netværket tager del i det politiske arbejde, Dansk Erhverv udfører på it-sikkerhedsområdet. Under netværksmøderne diskuteres der fx mailsikkerhed, ledelsesrapportering, brug af ISO og andre standarder, […]

Partnerskaber

Partnerskaber Varefakta arbejder aktivt med at indgå i relevante partnerskaber. Varefakta mener, at mærkningsordninger målrettet forbrugerprodukter bør supplere hinanden, så det bliver nemmere at skabe relevante virksomhedsstrategier, der arbejder ambitiøst med FN´s Verdensmål samt for at skabe tryg og korrekt mærkning til forbrugeren. Den grønne tænketank – Concito Varefakta blev i maj 2021 medlem af […]