Fødevarestyrelsens kontrolkampagner for år 2022 er klar!

Udover den almindelige kontrol, sætter Fødevarestyrelsen også fokus på særlige områder med dybdegående kontrolkampagner og forskellige mindre kontrolprojekter. Fødevarestyrelsen har offentliggjort deres kontrolkampagner for år 2022. Med 21 målrettede kontrolkampagner sætter Fødevarestyrelsen til næste år bl.a. fokus på budenes håndtering af mad, fødevaresikkerhed i fisk og landmændenes fokus på smittebeskyttelse samt forebyggelse mod smitte med […]

Varefakta er fritaget for Fødevarestyrelsens kontrol af fødevarer

Varefakta er fritaget for Fødevarestyrelsens kontrol af fødevarer I år 2016 blev fødevarer med Varefakta-mærket fritaget for stikprøvekontrol af mærkningen, når Fødevarestyrelsens kontrollanter kommer forbi.  Mærkningen på fødevarer med Varefakta-mærke skal ikke længere kontrolleres af fødevaremyndighederne. Den kontrol, Varefakta selv foretager er nemlig så effektiv og troværdig, at Fødevarestyrelsen ikke finder, at der er grund […]

Varefakta er fritaget for Fødevarestyrelsens kontrol af fødevarer

Varefakta er fritaget for Fødevarestyrelsens kontrol af fødevarer I år 2016 blev fødevarer med Varefakta-mærket fritaget for stikprøvekontrol af mærkningen, når Fødevarestyrelsens kontrollanter kommer forbi.  Mærkningen på fødevarer med Varefakta-mærke skal ikke længere kontrolleres af fødevaremyndighederne. Den kontrol, Varefakta selv foretager er nemlig så effektiv og troværdig, at Fødevarestyrelsen ikke finder, at der er grund […]

Partnerskaber

Partnerskaber Varefakta arbejder aktivt med at indgå i relevante partnerskaber. Varefakta mener, at mærkningsordninger målrettet forbrugerprodukter bør supplere hinanden, så det bliver nemmere at skabe relevante virksomhedsstrategier, der arbejder ambitiøst med FN´s Verdensmål samt for at skabe tryg og korrekt mærkning til forbrugeren. Den grønne tænketank – Concito Varefakta blev i maj 2021 medlem af […]