Varefakta vil integrere sociale hensyn i forretningsaktiviteter

Varefakta har siden 2021 været medlem af Dansk Erhvervs CSR-netværk. Gennem temamøder, information og erfaringsudveksling giver netværket Varefakta input til vores eget arbejde med CSR og ansvarlighed. Vi får opdateret viden og inspiration inden for centrale CSR-emner samt mulighed for at diskutere udfordringer og problemstillinger med CSR-kolleger fra andre virksomheder på tværs af brancher. Emner, […]

Varefakta er blevet medlem af Dansk Erhvervs IT sikkerhedsnetværk

Varefakta er pr. januar 2022 blevet medlem af Dansk Erhvervs IT sikkerhedsnetværk. Netværket er et forum til vidensdeling, hvor medlemmerne kan få fagligt input, hvor konkrete udfordringer og løsninger drøftes, ligesom netværket tager del i det politiske arbejde, Dansk Erhverv udfører på it-sikkerhedsområdet. Under netværksmøderne diskuteres der fx mailsikkerhed, ledelsesrapportering, brug af ISO og andre standarder, […]

Varefakta bidrager til aftagerpanelet for Fødevarer, Human ernæring og Idræt

Varefakta har sagt ja til at deltage i aftagerpanelet for Fødevarer, Human ernæring og Idræt på science, under københavns universitet, i perioden 2022-2024. Det er besluttet i Universitetsloven, at alle uddannelser skal være knyttet op til et aftagerpanel. Aftagerpanelet skal bestå af offentlige og private virksomheder og institutioner, der kan have en interesse i at […]

Partnerskaber

Partnerskaber Varefakta arbejder aktivt med at indgå i relevante partnerskaber. Varefakta mener, at mærkningsordninger målrettet forbrugerprodukter bør supplere hinanden, så det bliver nemmere at skabe relevante virksomhedsstrategier, der arbejder ambitiøst med FN´s Verdensmål samt for at skabe tryg og korrekt mærkning til forbrugeren. Den grønne tænketank – Concito Varefakta blev i maj 2021 medlem af […]