3 months siden

Teknisk & Regulatorisk teamleder til Nonfood

Varefakta er en almennyttig erhvervsdrivende fond, hvis hovedopgaver er at udarbejde varedeklarationer og gennemføre løbende kontrol af forbrugerprodukter. Varefakta er en mindre arbejdsplads i vækst, hvor tryghed er et nøgleord i det daglige arbejde. Alle har et stort ansvar og stor medindflydelse. I Varefakta har vi krav om høj kvalitet og det bedst mulige serviceniveau.

 

Om jobbet

Vi søger en teamleder til nonfood-teamet, hvor formålet er at varetage den faglige og personalemæssige ledelse i teamet. Vi arbejder tæt sammen i nonfood-teamet, der p.t. består af 4 medarbejdere, og som forventes at skulle bestå af 6 personer inkl. teamleder.

Teamlederens funktion er at støtte og styrke kollegaer i teamet, og være bindeled mellem teamet, administrationen og ledelsen, herunder bidrage til formidling og understøttelse af direktørens- og bestyrelses beslutninger og retningslinjer. 

Udover de personalemæssige opgaver, vil dagligdagen også bestå af driftsopgaver indenfor nonfood-dagligvarer (vaske- og rengøringsmidler, kosmetik/personlig pleje produkter, fødevarekontaktmaterialer, papirvarer, babyprodukter, feminin hygiejne produkter og emballager, til det europæiske marked) samt ægte nonfood (cykellåse og børneomsorgsprodukter).

Det vil være en fordel at have kendskab til relevant lovgivning: REACH/CLP, detergentforordningen, kosmetikforordningen samt lovgivning for fødevarekontaktmaterialer.

Der vil være en grundig introduktion og oplæring i jobbet og til Varefakta som arbejdsplads.

DanskVarefakta_Produkter_2668

Arbejdsopgaver

 • Ansvarlig for opgave- og ressourceplanlægning og overordnet prioritering og omprioritering i teamet. Aflægge månedlig status til direktøren.
 • Være en del af ledelsesgruppen, som sikrer compliance i procedurer og systemer. Herunder bidrage til strategiske visioner og mål for Varefakta.
 • Overordnet faglig beslutningstager og sparringspartner ved faglig opgaveløsning.
 • Sikre kvalitet/effektivitet/motivation og bidrage til teamets trivsel.
 • Udarbejde varedeklarationer på basis af tekniske specifikationer og anden relevant dokumentation i henhold til lovgivningens krav og Varefaktas forskrifter på området.
 • Vurdere produkter og dokumentation samt rådgive kunden om lovgivning, anprisninger, generelle krav til mærkning, faremærkning m.m.
 • Tilrettelægge og gennemføre stikprøvekontrol. En del af kontrollen foregår i Varefaktas laboratorium (ikke akkrediteret), hvor vi tæller, måler og vejer, samt udfører diverse praktiske test.
 • Vurdere testdata og analyserapporter og videreformidle disse til kunden.
 • Registrering af fakturerbart arbejde og kontrol af fakturaer inden udsendelse.
 • Vedligeholde kontakt til eksisterende og potentiel nye kunder f.eks. ved kundebesøg.
 • Sparring ved afgivelse af tilbud til nye og eksisterende kunder, indgåelse af aftaler med eksterne samarbejdspartnere.
 • Udarbejdelse og opdatering af forskrifter.

Kvalifikationer

Vi forestiller os, at du har en naturvidenskabelig baggrund, men kan også have opnået tilsvarende kompetencer gennem flere års relevant erhvervsarbejde. Vi forventer at du har erfaring med ledelse.

Vi ønsker os, at du har kendskab til og interesse for:

 • Relevant lovgivning, EU-direktiver og -forordninger, standarder og mærkningsordninger.
 • Materialeegenskaber og kemiske stoffer, primært i vaske-rengøringsmidler og kosmetiske produkter.
 • Tekniske specifikationer, testrapporter, sikkerhedsdatablade, overensstemmelseserklæringer mm.
 • Forbrugerprodukter.
 • Kundepleje.
 • Samarbejde med myndigheder, dagligvarehandlen og diverse interessenter.

Det er vigtigt, at du er perfekt i dansk retskrivning og fortrolig med mundtligt og skriftligt engelsk. Arbejdet foregår på dansk og engelsk.

Som person er du positiv, seriøs, selvstændig, struktureret, omhyggelig, løsningsorienteret og serviceminded. Du trives i en hverdag med mange forskelligartede opgaver, der skal løses i et tæt og dialogbaseret samarbejde med dit team.

Det er vigtigt, at du er god til at bevare fokus på mål og resultater, da teamet bliver målt på faktureringsgrad. Vi lægger samtidig stor vægt på, at du er venlig og hjælpsom i dagligdagen, så Varefaktas samlede mål opnås.

Yderligere oplysninger

Ring til Heidi Søsted, CEO, tlf. 2040 5406. Du kan også se mere på www.varefakta.dk.

Arbejdstid

Aftales efter dine ønsker. Som udgangspunkt i spændet mellem 30 og 37 timer pr. uge ekskl. frokost. Vi har flextid.

Løn

Løn aftales efter kvalifikationer.

Tiltrædelse

Hurtigst muligt.

Ansøgning

Ansøgning sendes elektronisk senest den 25. maj 2021 via linket “Send ansøgning”.

Arbejdssted

Varefakta, Stationsparken 26, 3 tv., 2600 Glostrup.

Varefakta

Varefakta varetager hensynet til forbrugersikkerhed herunder detailhandlens behov for juridisk korrekt mærkning i forhold til et ofte kompliceret regelsæt. Dette arbejde udføres for en bred kundekreds af producenter, leverandører og i detailhandlen i Danmark og i udlandet. Deklarationerne udarbejdes på basis af tekniske specifikationer og testrapporter i henhold til lovgivningen og Varefaktas forskrifter på området. Desuden rådgiver Varefakta sine kunder om lovgivning af betydning for mærkning. Vi er 30 personer i Varefakta.