Sådan sorterer du dit affald

 Du står med en pizzabakke med rester af ost og tomatsovs. ”Hvor skal den hen? ” spørger du dig selv.
Selvom pizzabakker ofte er lavet udelukkende af pap, så må det ikke genanvendes, fordi pap ikke kan genbruges, hvis der er madrester på. Derfor er hovedreglen, at pizzabakker skal smides ud som restaffald.

Sortering af affald kan være vanskeligt at overskue og huske, i en travl hverdag, men der er ingen tvivl om, at det er vigtigt at sortere affaldet, så ressourcerne kan blive genanvendt.

Læs med og bliv klogere på de forskellige piktogrammer for affaldssortering og hvordan du bedst muligt sorterer dit affald.

Har du styr på piktogrammerne
for affaldssortering?

 Affaldssortering er blevet en del af de fleste forbrugers dagligdag, men det kan være udfordrende at sortere korrekt.
Piktogrammerne til affaldssortering er derfor udviklet i samarbejde med borgere og affaldseksperter. Piktogrammerne findes både til mærkning af affaldsbeholdere ved husstande og virksomheder samt til skilte på genbrugspladser.

Formålet er, at man skal kunne møde det samme piktogram for en given type affald, ligegyldigt hvor man skal af med det:

  • Hjemme i boligen i én kommune
  • På arbejdet i en anden kommune
  • I sommerhuset i en tredje kommune
  • På genbrugspladsen
  • I det offentlige rum og til events og arrangementer
 
Mange producenter bruger ligeledes piktogrammerne på deres produkter og emballager til at guide forbrugerne til god affaldssortering.
Top view of many hands holding different waste, garbage types with recycling sign made of paper in the center over white background. Sorting, recycling waste concept. Horizontal shot. Top view

Læs om de forskellige affaldstyper og hvordan du sorterer affaldet

madaffald

Madaffald har en høj genanvendelighed og kan blive til biogas, kompost og flydende gødning til landmænd. Madaffald er fx madrester, for gamle madvarer, skræller og kaffefiltre.

glas

I glasaffaldet sorteres glas, som er tømt og skrabet rent for mad- eller drikkevarer. Glasset behøver ikke at være helt rengjort, men bare tømt for rester. Der må derfor gerne være en lille rest Nutella eller tomatsovs tilbage i glasset. 

I dag bliver det meste glas knust og smeltet om til nye glasprodukter.
Da glas nemt forurenes af andre materialer, må du kun aflevere genanvendeligt glas til genbrug. Du må i følge Miljøstyrelsen ikke sortere fx keramik, porcelæn, stentøj, ildfaste fade og spejle som glasaffald.

papir

Papir er en af de typer af affald, der er blevet indsamlet i længst tid med en høj genanvendelighedsprocent. Papir afsættes til danske og udenlandske behandlingsanlæg, hvor det bliver til nyt papir.

mad- og drikkekartoner

Emballagen består ofte af flere lag, fx plast, metal og karton, derfor har den sin egen sorteringsordning, og skal ikke sorteres som pap eller restaffald.

pap

Pap afsættes både til danske og udenlandske sorterings- og behandlingsanlæg, hvor det genanvendes. Papaffald skal være rent og tørt. Fx skotøjsæsker og æggebakker. Selvom pizzabakker ofte er lavet udelukkende af pap, så må det ikke genanvendes, fordi pap ikke kan genbruges, hvis der er madrester på. Derfor er hovedreglen, at pizzabakker skal smides ud som restaffald.

metal

Metal har høj miljømæssig gevinst, da udvinding af metal fra naturen er meget ressourcekrævende. Dåser og lignende i metal skal tømmes og skrabes rene. 

plast

Plastemballage udgør en stor andel af husholdningsaffaldet og genanvendelighedspotentialet er stort. Emballagen skal tømmes og skrabes ren.

tekstilaffald

I tekstilaffald sorteres udtjent tøj og tekstiler, fx håndklæder, viskestykker, tøj og gardiner. Det må gerne være slidt, hullet og plettet, men det skal være tørt.

farligt affald

 Noget af det allervigtigste, at sortere er farligt affald. Det er først og fremmest vigtige ressourcer, men det kan også skabe problemer på affaldsforbrændingsanlæggene. Farligt affald dækker bl.a. over batterier, elsparepærer, LED-lyskilder, maling, neglelak, neglelaksfjerner, spraydeodoranter og kemikalier.

Batterier kan indeholde giftige forurenede stoffer som fx bly, kviksølv eller cadmium. De fleste indeholder desuden sjældne eller værdifulde stoffer, som kan genanvendes. Brugte batterier anses derfor som farligt affald og skal afleveres til kommunens indsamlingsordning. I nogle kommuner er opsat batteribokse til indsamling, andre steder kan man ligge batterierne i en pose ovenpå skraldespanden.  Du kan også altid aflevere batterierne på genbrugsstationen.  

Elpærer indeholder glas og metal, som kan genanvendes. Hvis de ikke sorteres fra, bliver de kørt til forbrænding. Det er særligt problematisk for sparepærer og lysstofrør, som også indeholder kviksølv, som skal på deponi. 

restaffald

Til restaffald sorteres affald, som ikke er omfattet af etablerede indsamlings- eller anvisningsordninger, dvs. affald, som ikke egner sig til genbrug eller genanvendelse.

Kilde: Miljøstyrelsen.

Domestic waste for compost from fruits and vegetables. Woman  throws garbage.

Sorteret affald kan bruges igen!

Med den ændrede affaldsbekendtgørelse fra januar 2021, er der kommet nationale sorteringskriterier for husholdningsaffald og husholdningslignende erhvervsaffald.

Der er nemlig stor forskel på affald, og hvis det hele bare bliver blandet, så ryger det til forbrænding, og der går en masse ressourcer til spilde. Sorteret affald kan derimod bruges igen. Derfor nytter det at sortere!

Regler og indsatser skal sikre, at affald behandles miljømæssigt korrekt, og at ressourcerne i affaldet i vidt omfang genbruges og indgår i fremstilling af nye produkter.

Affald skal derfor sorteres i de 9 fraktioner: mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast-, mad- og drikkekarton- samt farligt affald og restaffald.

 

Hvad betyder emballagesætningen på dit produkt?

Måske har du lagt mærke til, at der på flere plastemballager – særligt kødbakker – er angivet en emballagesætning. Denne tekst kan være med til, at give dig et indblik i, hvilke plasttyper, der er anvendt og hvor stor en andel af disse, der er genanvendt.

Emballage til fersk kød fremstilles fx ofte af plasttypen rPET (Recycled (genanvendt) polyethylenterephthalat). Dette skyldes, at rPET’s materialeegenskaber gør plasttypen velegnet til, at indgå i et cirkulært kredsløb og blive til nye fødevareemballager.

ER dIN EMBALLAGE GENANVENDT?

Hos Varefakta mener vi, at der skal være minimum 50 % genanvendt materiale i den samlede emballage, for at det giver mening at angive, at emballagen er genanvendt. Det sikrer, at du som forbruger ikke vildledes til at tro, at en emballage er af genanvendt materiale, hvis det fx kun indeholder 20 % genanvendt materiale.

Varefakta stiller også krav om, at der skal udspecificeres på produktet hvilke emballagedele, som er af genanvendt materiale, hvis det ikke er hele emballagen som er genanvendt. Det gør, at man som forbruger nemt kan se, hvilke dele, der er genanvendt. Et eksempel kan være en shampoo, hvor flasken er af genanvendt plast, men ikke låget.

Retningslinjer for hvor meget genanvendt materiale, der skal være i emballagen for at den kan betegnes som genanvendt, kan og vil rykke sig i takt med at industrien og markedet bliver bedre og bedre til at benytte genanvendt plast til emballage.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold dig opdateret!

Når du tilmelder dig nyheder fra Varefakta, giver du samtykke til at modtage artikler, gode råd, guides samt tips og tricks til forbrugerprodukter, som kan hjælpe dig til at foretage trygge indkøb i din hverdag.

Varefakta passer godt på dine personoplysninger, og vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med den gældende databeskyttelsesforordning og databeskyttelseslov. Du kan læse mere om vores databehandling og dine rettigheder i vores privatlivspolitikDu kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet.