Varefakta kontrollerer det faktiske indhold mod det deklarerede indhold!

Af Laura Meyhoff Petersen

Er der Varefakta-mærke på din vare, så kontrollerer Varefakta, at deklarationen fortsat holder, hvad den lover efter at den er kommet i butikken.

Kontrollen skal sikre, at kravene til et produkt er opfyldt, og at deklarationens oplysninger passer med det produkt, som du kan købe i butikken. – Er den glutenfri vare rent faktisk glutenfri? Er kødet dansk, som emballagen lover, og stemmer varens nettoindhold med det faktiske indhold? Alt dette og meget mere tester Varefakta, efter vi har indkøbt varerne i landets supermarkeder.

STIKPRØVEKONTROL AF FØDEVARER MED VAREFAKTA-MÆRKE

Varefakta mener, at forbrugeren har krav på korrekte og troværdige oplysninger. Derfor er stikprøvekontrollen obligatorisk for varer med Varefakta-mærket. Stikprøvekontrollen er en kerneydelse i Varefaktas koncept og indskrevet som en del af Fonden Varefaktas formål.

Stikprøvekontrollen har til formål at vise, om minimumskravene til produktet er opfyldt, og om der er overensstemmelse mellem deklarationens oplysninger og produktet.

Varen indkøbes i supermarkedet, analyseres på akkrediterede laboratorier og varens emballage kontrolleres ift. om den stemmer overens med den emballage, som Varefakta senest har godkendt.

Stikprøvekontrollen er risikobaseret. Det betyder, at kontrollen er fokuseret på områder, hvor risici og behov er størst. Risikovurderingen af, hvilke fødevarer, der hyppigst bør udtages til stikprøvekontrol er baseret på Varefaktas interne statistik over de afvigelser, som vi finder på bestemte fødevarer via Varefaktas stikprøvekontrol.

HVAD OMFATTER STIKPRØVEKONTROLLLEN?
  • Kemiske analyser til verificering af deklarerede næringsværdier. Værdierne verificeres jf. EU’s fastsatte, tilladte tolerancer.
  • Kontrol af nettovægt og evt. antal i pakning.
  • Kontrol af at emballagens informationer stemmer overens med den seneste deklaration fx efter en receptændring af varen.
DER RETTES OP PÅ DE VARER, HVOR DER FINDES AFVIGELSER

Finder vi afvigelser på varen sørger vi for, at fejlen korrigeres. Vejer juicen fx for lidt ift. det angivne indhold eller er der færre kiks i pakken end der står på emballagen, så ændres nettovægt og antal på emballagen eller producenten tilpasser indholdet til det deklrerede.

VAREFAKTA ER FRITAGET FOR FØDEVARESTYRELSEN KONTROL

Siden 2016 har fødevarer med Varefakta-mærket været fritaget for kontrol, når Fødevarestyrelsens kontrollanter kommer forbi. Den kontrol, Varefakta selv foretager er nemlig så effektiv og troværdig, at Fødevarestyrelsen ikke finder, at der er grund til at bruge ressourcerne på at kontrollere Varefakta-mærkede fødevarer.

I praksis betyder det, at Varefaktas kunder i realiteten har fået Fødevarestyrelsens anerkendelse til at blive fritaget for den ordinære kontrol af mærkning, når der er Varefakta-mærke på varen. 
Samarbejdet indebærer, at Fødevarestyrelsen anerkender, at Varefakta uvildigt rådgiver fødevarevirksomheder omkring mærkningsregler og løbende og regelmæssigt kontrollerer, at varerne lever op til disse regler.

I stedet målretter Fødevarestyrelsen deres kontrol mod de aktiviteter og virksomheder, hvor risikoen for fødevaresikkerheden og behovet for kontrol er størst.

Du kan læse mere om:

nick-wood-wLhGt_i4V_Q-unsplash
Cykellåse

Op imod halvdelen af de cykellåse Varefakta modtager, bliver mødt af en nedadvendt tommelfinger. Kvaliteten er så ringe, at det ville være spild af penge at gennemføre en egentlig test.

preparation of a family breakfast. mother and child son cut bread  in morning
Børneprodukter

Dit barn skal have den sikreste seng, barnevognssele og sut, for at undgå så mange ulykker som muligt. Derfor er det en god idé, at vælge produkter med Varefaktas mærke, som lever op til de strenge krav, Varefakta stiller.

Tasty chicken and vegetable shashlik roasting on on skewers over hot grill in countryside
7 gode grillråd

Sommeren byder ofte på grillmad og hyggelige stunder. Varefakta har lavet 7 gode grillråd, som du kan læse her.