Varedeklarationer

Varedeklarationer af høj kvalitet

Varefakta er et konsulentfirma, der udarbejder varedeklarationer. Varefakta udarbejder deklarationer til både fødevarer og nonfood. For nonfood udarbejder vi deklarationerne til både dagligvarer og udvalgsvarer som f.eks. barnevogne, røgalarmer og cykellåse.

Vi arbejder med det formål, at lave rigtige og kontrollerede varedeklarationer til forbrugerne. Siden 1957 har vi udarbejdet deklarationer til det danske marked. I løbet af de seneste 10 år har vi udvidet “sortimentet”, og nu er det også muligt at få udarbejdet varedeklarationer til det svenske, norske og finske marked.

Regler for varedeklarationer til fødevarer eller nonfood

Der er forskellige regler for, hvilke oplysninger varedeklarationer skal indeholde, afhængig af om de laves til fødevarer eller til nonfood.
Deklarationerne til fødevarer er stærkt reguleret af lovgivning fra EU.

På trods af en overordnet EU-lovgivning, har vi i Danmark særlige regler for varedeklarationer for fødevarer til det danske marked. Også de øvrige nordiske lande har forskellige særregler, der kan påvirke, hvilke oplysninger, der skal angives, og hvordan på varerne.

Nonfood produkter er ikke så lovreguleret, når det gælder varedeklarationer. Hos Varefakta hjælper vi derfor vores kunder med at finde de oplysninger, vi finder relevante at anføre i på varen, for at gøre det muligt for forbrugerne at træffe det rette valg.

Med varedeklarationer fra Varefakta er du altid sikker på at få deklarationer, der opfylder lovgivningen. Også hvis du skal have varedeklarationer til det svenske, norske eller finske marked. Vi kan også hjælpe dig med at få oversat dine varedeklarationer til andre sprog, hvis du har behov for det.