Varefakta bakker op om nyt statskontrolleret klimamærke

Regeringen har netop meldt ud, at Danmark som det første land i verden skal have et statskontrolleret klimamærke. Regeringen har derfor afsat ni mio. kr. til et stort udviklingsarbejde, der i løbet af et år skal komme med et bud på, hvordan klimamærket kan se ud. Varefakta støtter op om et ambitiøst og velunderbygget klimamærke, men peger på at også nonfood produkter bør omfattes på sigt.

Varefakta hilser det nye klimamærke velkommen. Varefakta har tidligere fremlagt et konkret forslag til et klimamærke på fødevarer og løbende drøftet emnet med Klimaministeriet, Fødevareministeriet og Erhvervsministeriet samt deltaget i Klimapartnerskabet for Handel sammen med bl.a. detailhandlen. I eftermiddag deltager Varefakta ligeledes i Landstingssalen på Christiansborg til høring om klimavenligt valg i hverdagen.

”At reducere sin klimabelastning kræver som udgangspunkt bedre forbrugeroplysning. Vi er hos Varefakta ikke i tvivl om, at mange gerne vil have et klimamærke, der kan hjælpe med at træffe klimamæssigt kloge forbrugsvalg. Den nuværende situation med egne klimamærker udarbejdet af producenter og detailkæder er forvirrende. Det skal være gennemsigtigt og verificerbart hvornår en vare eller forbrugsgode kan mærkes som værende klimavenlig”, siger Varefaktas administrerende direktør Heidi Søsted.

”Varefakta kan pga. sin uafhængighed gennem vores fondsfundament samt vores formål og erfaring bidrage positivt til udviklingen af et klimamærke. VI vil gerne, i samarbejde med de øvrige aktører bidrage til et klimamærke, så forbrugerne kan føle sig trygge ved klimaanprisninger og at mærkningen kan gøre en reel forskel for forbrugets klimabelastning. ”, fortsætter Heidi Søsted.

Det statskontrollerede klimamærke skal ifølge Fødevarestyrelsen hjælpe forbrugerne med at træffe grønne valg, når de handler. Samtidig skal det skubbe fødevareproduktionen i en mere klimavenlig retning. Klimamærket skal herudover bidrage til, at Danmark bedst muligt realiserer FN’s verdensmål – særligt mål 12 om at sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer.

”Det er gode nyheder, at der kommer et samlet klimamærke, som forbrugerne kan have tillid til, så vi undgår en skov af mærker, der bare forvirrer, og som detailhandlen og fødevarebranchen bredt set vil anvende. Vi håber, at der under udarbejdelsen af det nye klimamærke vil være fokus på forbrugeren, og at det bliver enkelt og let at forstå,” siger Heidi Søsted.

Læs mere om det statskontrollerede klimamærke her

Del

Share on facebook
Share on linkedin