Varefakta bidrager til aftagerpanelet for Fødevarer, Human ernæring og Idræt

Varefakta har sagt ja til at deltage i aftagerpanelet for Fødevarer, Human ernæring og Idræt på science, under københavns universitet, i perioden 2022-2024.

Det er besluttet i Universitetsloven, at alle uddannelser skal være knyttet op til et aftagerpanel. Aftagerpanelet skal bestå af offentlige og private virksomheder og institutioner, der kan have en interesse i at ansætte de færdige kandidater. Aftagerpanelerne er rådgivende og fungerer som et forum for systematisk dialog med dem, der ansætter fakultetets færdiguddannede og/eller benytter fakultetets tilbud om efter- og videreuddannelse. Panelet skal derfor udtale sig om uddannelsernes kvalitet og relevans, som er afgørende for fakultets kvalitetssikringssystem. 

Heidi Søsted, Varefaktas direktør, repræsenterer Varefakta i aftagerpanelet og ser frem til at komme tættere på de studerendes uddannelse. Heidi uddyber årsagen til hendes deltagelse: “Jeg ønsker, at være med til at påvirke uddannelserne i en retning, der er brugbar for god forbrugerkommunikation, forbrugersikkerhed og efterlevelse af gældende lovgivning på fødevareområdet, men også for at holde fingeren på pulsen, for hvad der er vigtigt for nyuddannede kandidaters motivation. Ud over den faglige uddannelse er fornuftig selvledelse og erfaring med projektstyring kompetencer, der er gode at have som konsulent i Varefakta. Endvidere glæder jeg mig til et udvidet samarbejde omkring undervisning og eksamensopgaver samt at lære de andre i aftagerpanelet at kende.”

“Varefakta kan bidrage med viden om, hvordan det er at være virksomhed, der løbende ansætter kandidater der er uddannede indenfor fødevarer og human ernæring. Vi ved hvilke kompetencer Varefakta har brug for hos kandidater og bachelorer. Varefakta kan også bidrage med spændende og relevante opgaver. Varefakta er nysgerrige på forskellige generationers tilgang til arbejdslivet og hvordan vi i samspil kan bidrage til en bæredygtig tilgang.”

Varefakta arbejder aktivt med at indgå i relevante partnerskaber. Læs mere om de partnerskaber Varefakta indgår i her.

Del

Del på facebook
Del på linkedin

Modtager du vores nyhedsbrev?

Hold dig opdateret – og få faglige nyheder og inspiration vedr. mærkning af forbrugerprodukter, samt information om Varefaktas services, kurser, Croissant Talks og andre events.

Varefakta passer godt på dine personoplysninger, og vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med den gældende databeskyttelsesforordning og databeskyttelseslov. Du kan læse mere om vores databehandling og dine rettigheder i vores privatlivspolitik Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet.